Gebenin El Kitabı

GEBENİN EL KİTABI Türk Perinatoloji Derneği tarafından hazırlanmıştır-2005 ÖNSÖZ Bu kitap, adından da anlaşılacağı üzere, gebelik ile ilgili her türlü bilginin kolaylıkla ve anahatları ile ulaşılabileceği bir kaynak olarak düzenlenmiştir. Gebelik izleminde değişik yaklaşımlar ve uygulamaların söz konusu olduğu ve bu konuda standart bilgi ve uygulamaları içeren bir rehber kitap hazırlanması isteği, değişik zamanlarda üyelerimiz…

Loğusalık nedir?

Loğusalık ve Bebek Loğusalık nedir?Doğum eylemi sırasında, plasentanın doğum kanalından dışarıya çıkmasıyla başlayıp, üreme organlarının gebelikten önceki normal haline dönmesine dek geçen 6 haftalık süredir. Loğusalık döneminde ne gibi değişikler olur?Loğusalıkta 3 önemli değişiklik görülür. 1. Vajen yolu ile “loşi” adı verilen akıntı olur. Doğumdan sonra; plasentanın ayrıldığı yerden dökülen doku parçaları, kan ve serumdan oluşan loşinin…

Anne Sütü

http://www.medimagazin.com.tr/mm-ilk-alti-ay-sadece-anne-sutu-ama-hangi-annenin-sutu-ky-52485.html21-06-2010 İlk Altı Ay Sadece Anne Sütü, Ama Hangi Annenin Sütü? Prof. Dr. Ahmet KOÇHarran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Anne sütü protein, yağ ve kalori değeri, içindeki elektrolit ve mineraller açısından bebekler için en uygun gıdadır. İçerdiği immünglobinler ve canlı lökositler bebeklerin enfeksiyon hastalıklarından korunmasında faydalıdır. Sindirimi kolaydır. İçerdiği demirin önemli kısmı emildiğinden demir eksikliği…

Kordon Kanı Güncelleme 2009

T S R M web sitesi 2009 İlk defa 1988 yılında doku uyumlu kardeşin kordon (göbek bağı) kanından elde edilen kan kök hücrelerinin Fanconi anemisi (kansızlık ve kemik iliği yetmezliği ile karakterize bir hastalık) bulunan diğer kardeşe başarılı bir şekilde nakledilmesinden sonra bir zamanlar plasenta (bebeğin eşi) ile beraber atılan kordonun hayat kurtarabilen kan kök…

Why Doctors Choose Or Not Choose Cord Blood? (Ing)

Reasons doctors may choose cord blood When your doctor searches the NMDP Registry, he or she will choose the best cell source for you. That may be marrow or peripheral blood from an adult donor or it may be a cord blood unit. A doctor might choose cord blood because of some of the ways…

Kordon Kanı Her Derde Deva mı?

Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)? Hilmi Apak – Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: 146- 51 Özet Kordon kanı (KK), hematopoetik kök hücreler açısından zengindir ve malin ya da kemik iliği yetmezliği ile giden hastalıklarda, genetik geçişli metabolik ve immünolojik hastalıklarda hematopoetik kök hücre fonksiyonlarının yeniden sağlanmasını yardım edebilir. Kordon kanı vericiye hiçbir risk oluşturmadan…

Doğum

DOĞUM (Türk Perinatoloji Derneği sitesinden alınmıştır) http://www.perinatology.org.tr/uploads/Dosyalar/GEBELIKTE-IZLEM-DOGUM.doc Gebenin ve Fetusun Doğuma HazIrlanmasI 38. gebelik haftasında yapılması önerilen gebe muayenesinde tartı alınmalı, arteriyel kan basıncı ölçülmelidir. Abdominal muayene ile simfiz-pubis aralığı ölçülmeli ve kaydedilmelidir. 38. GH’nda tahmini fetal ağırlık, plasenta lokalizasyonu, amnios sıvısı, miktarı ve prezentasyon açılarından fetal ultrasonografi yapılması yararlıdır. Doğum Eylemindeki Gebenin İlk Muayenesi…

Gebelikte Egzersiz

GEBELİK VE EGZERSİZ Dr.Resul ARISOY-Dr.Murat YAYLA Özet: Düzenli egzersiz, kemik ve kas yapılarını kuvvetlendirerek ve psikolojik stresi azaltarak insanları sağlıklı kılar. Bu durum gebelikte de aynıdır. Gebelik duygusal, sosyal ve psikolojik durumları, fiziksel uygunluğu etkiler. Her ne kadar gebelik sırasında bunların çoğu normal olsa da, egzersiz ile bu uyumsuzluk azaltılabilir. Egzersiz haftada üç veya dört…

Gebelikte Saç Boyaları

Gebelik ve Saç Boyaları (Derleme) OluşApi,OrhanÜnal,CihatŞen Kartal Devlet Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji Dergisi 2003; 11(1): 20 – 24 e-Adres: http://www.perinataldergi.com/20030111004 ÖZET: Gebelikte saç boyası kullanımının güvenilirliği yönündeki endişe günümüzde henüz net olarak aydınlatılamamıştır. Ayrıca insanın değişen çevre ile etkileşimi konusundaki yeni bilgilere ulaşması bu konuda mutlak verilere ulaşılmasının…

Gebelik ve Deri Hastalıkları

GEBELİK VE DERİ HASTALIKLARI Dr. Evren Turgay Arısoy S. B. Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Gebelik süresince kutanöz manifestasyonlara neden olabilecek önemli ve karmaşık pek çok metabolik, hormonal ve immünolojik değişiklikler meydana gelir. Deri bulguları mevcut olan gebe bir hastayı değerlendirirken hatırlanması gereken bir takım kurallar mevcuttur. Gebelikte gelişen dermatozların sınıflamasında tam bir fikir…