Herkese Sağlık Dergisi Aralık 2010

İatrojenik (hekim eli ile) Erken Doğum On Ekim 2010, kısaca: 10.10.10; bin yılda bir gelen tarih örneklerinden sadece biri. Akılda kalması kolay, belirtmesi hoş, fiyakalı bir kazanım. Ancak bebeğin doğum tarihini buna denk getirme zorlamaları tıp etiği yönünden tartışmalı olup konu üzerinde okuyucuya bilgi verilecek şekilde durulmaya çalışılacaktır. Fizyolojik olarak nonmatür (tam gelişmemiş, olgunlaşmamış) bir…

Herkese Sağlık Dergisi Kasım 2010

GEBELİK HURAFELERİ veya GEBELİKTE YANLIŞ İNANIŞLAR (Murat Yayla) Yanlış: Gebelik kadın hastalıklarına iyi gelir! Doğrusu: Ancak bazı nadir durumlarda (endometriosis). Halbuki her gebelik anne için yeni bir yüktür. Gebelik, böbrek ve eklem hastalıkları, şeker, yüksek tansiyon gibi durumların daha da ağırlaşmasına neden olabilir. Yanlış: Her hamilelik bir diş götürür! Gebelikte diş çekilmez, bebeğe zararı olur!…

Türk Diyabet Dergisi

Diyabetli kadınlarda doğum öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler. Gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı (Gestasyonel diyabet) ile şeker hastalarının gebe kalması ile ortaya çıkan süreçler (Diyabet ve gebelik) birbirlerine yer yer benzemekle birlikte, ayrı olarak değerlendirilmeleri, takip ve tedavi edilmeleri gereklidir. Birinci grup bir hastalık olarak addedilmezken ikinci grupta mevcut hastalığın üzerine eklenmiş bir gebelik…

Herkese Sağlık Dergisi Haziran 2010

TARAMA TESTLERİNDEKİ KİRLİLİK Tıpta yenilenen birçok test, tetkik, tarama yöntemi giderek yaygınlaşırken, tüketici (hasta) tarafından bu tip incelemelere talep de gittikçe artmaktadır. Bunda kişisel iletişim araçlarının etkisi olduğu kadar medya ve de özellikle internetin de rolü tartışılmazdır. Ancak yeni testlerin bir kısmı daha güvenilir olmakla beraber, belki daha pahalı, hastanın ve uygulayıcının zamanını harcayan, gereksiz…

Herkese Sağlık Dergisi Temmuz 2010

Vitaminler prematür doğumlara mı neden oluyor? Leeds Üniversitesi uyarıyor: Gebelik öncesinde başlanan vitaminler son aylara kadar kullanıldığında prematür doğum riski üç kat artabilir. Gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmalar, gebelikte vitamin kullanımının bazı yararları olduğunu kısmen ortaya koyarken; uzmanlar, sağlıklı beslenen gebelerde son üç aylık dönemde kullanılan mültivitamin preparatlarının yarardan çok zarar verebileceği olasılığına dikkat çektiler. Leeds Üniversitesi’nden Dr. N. Simpson…

Herkese Sağlık Dergisi Ağustos Eylül 2010

-Gebelerin oruç tutması sakıncalı mıdır? -Oruç gebeyi nasıl etkiler? -Anne karnındaki bebek oruçtan nasıl etkilenir? Normalde insanlar açlığa uzun süre dayanılabilirken gebelikte bu süre üçte bir oranında daha kısadır. Nitekim dinimizde de gebelik ve emzirme dönemindeki kadınlar için oruç yükümlülüğü yumuşatılmıştır. Gebeler, hem kendileri hem de taşıdıkları bebekleri için daha fazla miktarda kalori, protein, mineral…

Bilgilendirme

Tıp bilgileri, kullanılan tanı ve tedavi gereçleri hızlı şekilde değişebilmektedir. Bir bilgi, yöntem veya gereç çok kısa sürede terk edilebilir. Ayrıca tıpta aynı sonucu almaya yönelik olan, farklı teknik ve bilgiler, değişik uygulamalar olabilir. Tanı ve tedavide hekimin kişisel deneyimi, yetenekleri belirleyici bir faktördür. Aynı konu hakkında farklı görüşler olması mümkündür. Bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden…

Doğumsal Kalp Hastalıkları – Ailelere Bilgi

Konjenital kalp hastalığı nedir? Doğumdan sonra görülen kalbe ait yapısal bir defekt, kalp atımlarını ilgilendiren sorunlar veya fonksiyonel anlamda kalbin dolma veya boşalma problemlerinin tümü konjenital kalp hastalığı olarak yorumlanır. Bunların bir kısmının doğumdan önce, yani prenatal dönemde var oldukları bilinmekte, bir kısmı ise doğum sonrasında belirti vermektedir. Embriyo oluşumunun ilk dönemlerinde kalp bir tüp…

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Kanıta Dayalı Yaklaşım Bülent Urman – Ayşe Seyhan Ata TSRM – Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Tekrarlayan gebelik kaybı(TGK), 20. gebelik haftasından önce aynı partnerle en az 3 ardışık spontan düşük olarak tanımlanır.[1] [2] [3] [4] Gebelik planlayan kadınların yaklaşık %0,5-1’i tekrarlayan gebelik kaybı ile karşılaşır. [2] [5] Gebelik kayıplarının patofizyolojisi tam…

Hormon Replasman Tedavisi – Sorunlar (İng)

Hormone Replacement Therapy and the Cardiovascular System http://www.medscape.com/http://www.medscape.com/viewarticle/528595 Hormone Replacement Therapy and the Cardiovascular System: Lessons Learned and Unanswered Questions Pamela Ouyang, MB, BS, FACC; Erin D. Michos, MD; Richard H. Karas, MD, PhD, FACC .J Am Coll Cardiol. 2006;47(9):1741-1753.©2006 Elsevier Science, Inc.Abstract Cardiovascular disease is the leading cause of death among women in the U.S.,…