İkili Test ? Üçlü Test ? Dörtlü Test ? Anne kanı Testi? Hangisi ?

Down Sendromu taramalarında Son Durum: İkili Test ? Üçlü Test ? Dörtlü  Test ? Anne kanı Testi? Hangisi ? Prof.Dr.Murat Yayla Özet: Gebelikte anöploidi (kromozom anomalisi) taramaları gebeliğin 10. haftasından sonra ultrasonografinin yol göstericiliğinde, biyokimyasal yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Değişken maliyetler ile değişik bilgi-beceri-donanım sorunları  her kurumun her testi yapamamasına neden olmaktadır. Benzer testler ayrı ayrı değerlendirildiklerinde…