Gebelikte Cinsel Temas ile Bulaşan Hastalıklar

GEBELİKTE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR DOKTOR DERGİSİ – 2009 Murat Yayla, International Hospital Resul Arısoy, SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bu yazıda gebelikte cinsel temas ile bulaşabilen hastalıklar (CTBH), sıklık, risk faktörleri, klinik özellikler, gebeliğe, fetusa ve yenidoğana etkileri, tanı ve tarama yöntemleri ile tedavi ve alınabilecek önlemler hususlarında incelenmeye çalışılmıştır. Sıklık ve taramalar…

Gebelik ve TORCH Enfeksiyonları

GEBELİK ve TORCH ENFEKSİYONLARI DOKTOR DERGİSİ – 2009 Resul ARISOY,SB Okmeydanı Hastanesi Murat YAYLA, International Hospital Gebelikte enfeksiyon hastalıkların ortaya çıkışı gebe olmayanlarınkine benzemekle birlikte klinik yaklaşım genellikle sorunlu olur. Bunda en büyük etmenlerden biri kullanılması gereken bazı ilaçların fetus için teratojenik etki gösterebilmesi, diğeri ise patojenlerin anneden veya plasentadan geçerek fetusu infekte etmeleri ve gebelik…

Bebek Hareketlerinin İzlenmesi

FETUS HAREKETLERİ İLE IUGR İLİŞKİSİ Murat Yayla ESPM Course – Fetal Growth / 4.12.2009 Giriş Kendi büyüme potansiyelini yakalayamamış ancak normal gibi görünen bir fetus, hipertansiyon ile birlikte IUGR saptanmış ve acil doğumu gerektiren bir fetusa göre daha fazla risk altındadır. Nitekim gebeliklerin %3-5’inde görülen ve sadece yarısı önceden saptanabilen intrauterin büyüme kısıtlanması (IUGR) perinatal…

Çoğul Gebelik Sonografisi 2000

ÇOĞUL GEBELİKLERİN SONOGRAFİSİ Jeanne A.Cullinan Çevirenler: Murat Yayla – Gökhan Bayhan “Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi – 2000” Çoğul gebeliklere bütün doğumların %1-2’sinde rastlanır. Perinatal mortalitenin %10-14’ünden sorumludurlar ve bu oran tekil gebeliklerdeki oranın 5-10 katıdır (1). Milli Sağlık İstatistikleri Merkezi 1988 yılındaki raporunda, ikiz gebeliklerin düşük doğum ağırlıklı bebeklerin %16’sını oluşturduğunu, bunların %50’sinin tamamlanmış 37.…

Prenatal Tanı 2000

PRENATAL TANI YÖNTEMLERİ Bu yazı “Recommendations and Protocols for Prenatal Diagnosis” PRENATAL & NEONATAL MEDICINE,1999‘dan kısaltılarak tercüme edilmiştir. Güncel Yöntemler 1-Görüntüleme: Ultrasonografi (US), Radyografi, Manyetik rezonans (MR) 2-Analiz : Maternal ve fetal sıvı, doku, hücre tetkiki (US, fetoskopi, embriyoskopi eşliğinde) 3-Diğer: Kalp atım hızı, NST, OST, kan akım hızı, solunum, gövde, ekstremite hareketleri. Genel prensipler…

Erken Doğum 2001

ERKEN DOĞUM TEHDİDİ – ERKEN DOĞUM EYLEMİ Prof.Dr.M.Yayla Erken doğum eylemi (EDE) 28-38 haftalar arasında : -En az 10 dakikada bir gelen etkin kontraksiyonlar -Membranların yırtılması -İki santimetreden daha fazla servikal açılma -Serviksin kısalması (1 cm altına inmesi) ile karakterizedir. Kontraksiyonlar mevcut ancak servikal değişiklik yoksa bunun adı erken doğum tehdididir (EDT). Önemli olan bu…

İkiz – Çoğul Gebelik Sorunları 2007

ÇOĞUL GEBELİKTE FETAL PROBLEMLER Liesbeth Lewi / Jan Deprest Çevirenler: Murat Yayla / Banu Dane Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi – İstanbul GİRİŞ Gelişmiş dünyada, çoğul gebelik oranı geçtiğimiz son birkaç on yıl içerisinde dramatik olarak yükselerek, ikizlerde % 40’lık, daha yüksek fetal sayıdakilerde ise 3-4 katlık artış ile, 1/100’den 1/60 -1/70 doğum arasında bir değere…

Gebelikte Kalp Hastalıkları 2007

GEBELİĞİN KARDİYOPULMONER HASTALIKLARI Sasha Davidson ve Ernest M.Graham Çeviren: Murat Yayla, İlknur Çitil KALP HASTALIKLARI I.Genel bakış. Kalp anomalisi bulunmayan kadınların %1-4’ünde gebelikleri sırasında herhangi bir kalp hastalığı ortaya çıkabilir. Kardiyovasküler hastalık ABD’de obstetrik dışı maternal morbiditenin ana nedenidir(1). Eğer mümkünse, kalp sorunu olan kadınların henüz gebe kalmadan önce gebeliğin kendilerine getireceği riskler konusunda aydınlatılmaları…

Genetik Danışma ve Taramalar 2008

GENETİK DANIŞMA VE GENETİK TARAMA Joe Leigh Simpson, Wolfgang Holzgreve Çevirenler: Murat Yayla (Türk Perinatoloji Derneği) , Günhan Yayla (Emekli Kadın Hastalıkları ve Doğum Şefi) KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri ACOG : American College of Obstetricians and Gynecologists : Amerikan Obstetrik ve Jinekologlar Birliği ACMG : American College of Medical Genetics : Amerikan Tıbbi…

Kongre-Panel-Kurs-Seminer Konuşmaları

1. Preeklampside Son Görüşler ve Klinik Yaklaşım. I. Ulusal Diyarbakır Kadın-Doğum Günleri. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 19-22.4.1995 2. Menopozda Östrojen Replasman Tedavisi. Fırat Üniversitesi, Elazığ. 15.12.1995 3. Gastrointestinal Sistem Defektleri. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Prenatal Tanı. İnönü Üniversitesi, Malatya 18.1.1997 4. Timing the Delivery in Diabetic Pregnancy. Joint International Postgraduate Course on Diabetes and Pregnancy. İstanbul 19.9.1997 5. Fetal…