İkili Test ? Üçlü Test ? Dörtlü Test ? Anne kanı Testi? Hangisi ?

Down Sendromu taramalarında Son Durum: İkili Test ? Üçlü Test ? Dörtlü  Test ? Anne kanı Testi? Hangisi ? Prof.Dr.Murat Yayla Özet: Gebelikte anöploidi (kromozom anomalisi) taramaları gebeliğin 10. haftasından sonra ultrasonografinin yol göstericiliğinde, biyokimyasal yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Değişken maliyetler ile değişik bilgi-beceri-donanım sorunları  her kurumun her testi yapamamasına neden olmaktadır. Benzer testler ayrı ayrı değerlendirildiklerinde…

Türkiye’de Çoğul Gebelikler ve Sorunları

Türkiye’de Çoğul Gebelik Sorunları Prof.Dr.Murat Yayla -Türk Perinatoloji Derneği 15-19 Mayıs 2009’da Kıbrıs’ta yapılan 7. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresinde sunulmuştur. Kesin doğum sayısının yıllık olarak belirlenemediği ülkemizde çoğul gebelikler ile ilgili bilgiler de tatmin edici değildir. Örneğin birçok klinikte çoğul gebeliklerdeki abortus oranları ve bu gebeliklerin ne kadarının üremeye yardımcı teknikler (ÜYT) sonrası elde…

Sezaryen ve Endikasyonları

SEZARYEN ve ENDİKASYONLARI Dr. Hüsnü GÖRGEN*, Dr. Murat YAYLA**, Dr. Ahmet ÇETİN* Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği International Hospital – Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği DOKTOR DERGİSİ 2005 Obstetri pratiğinde son 50 yılda sezaryen ile doğum oranlarında belirgin artış olmuştur. Otuz yıl öncesine göre gebelerin sezaryen ile doğum yapma…

Gereksiz Testler

KADIN – DOĞUM UYGULAMALARINDA GEREKSİZ TESTLER Prof.Dr.Murat Yayla – International Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği As.Dr.Resul Arısoy – Okmeydanı Eğ.Ar.Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği DOKTOR DERGİSİ – 2007 GİRİŞ Tıbbi uygulamalarda gereksiz tetkikler giderek yaygınlaşmaya başlamış ve tüketicinin (hastaların) talep ettiği bir takım test tipleri artmıştır. Bu testlerin bir kısmı pahalı, hastanın ve…

Down Sendromu Taramaları ve Test Kirliliği

Biyokimyasal Anöploidi Taramalarında Son Durum: Daha Yüksek Yakalama Oranları mı? Yoksa Test Kirliliği mi? Prof.Dr.Murat Yayla Doktor Dergisi 2007 Özet: Gebelikte anöploidi (kromozom anomalisi) taramaları gerek ilk üç ay, gerekse ikinci üç ay dönemlerinde, ultrasonografinin yol göstericiliğinde, biyokimyasal yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Değişik zamanlarda uygulanan bu yöntemler, ayrı ayrı değerlendirildiklerinde karmaşık sonuçlara yol açabilmektedirler. Birlikte kullanılmaları…

Down Sendromu Tarama ve Tanı

Down Sendromu: Prenatal Risk Değerlendirmesi, Tarama ve Tanı Murat YAYLA, Ahmet KALE, Ahmet YALINKAYA Doktor Dergisi 2006 ÖZET Down sendromu mental retardasyonun en sık rastlanan genetik nedenidir ve bu sendromun ortaya çıkma riski maternal yaş ile doğrudan ilgilidir. Birinci ve ikinci trimesterde yapılan biyokimyasal taramalar sırasında gerçek gebelik haftasının bilinmesi önemlidir. Bu amaca yönelik olarak…

Gebelikte Ultrasonografi

Gebelikte Rutin Ultrasonografi: Dünya ve Türkiye Gerçeği Prof.Dr.Murat Yayla Op.Dr.Gökhan Göynümer Doktor Dergisi -2004 Türkiye’de gebelikte ultrasonografi uygulamaları ikinci 10 yılını yaşamaktadır ve bu konuda alınması gereken mesafe vardır. Öncelikle gebelik ultrasonografisi asistan eğitim programlarında yer almalı ve yetişen uzmanlar temel bilgilere sahip olarak mesleklerini uygulamalıdırlar. Gebelik sırasında, değişik trimesterlerde taramaya ve tanıya yönelik en…

Fetus Hakları

FETUS (doğmamış bebek) HAKLARI FETUS HAKLARI NE ZAMAN GÜNDEME GELDİ? Prof.Dr.Murat Yayla Dünyada henüz fetus hakları konusunda imzalanmış bir belge yoktur. Birçok ülke tarafından 1989 yılında kabul edilen “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin 5. maddesinde fetus ile ilgili gözetme yetkisinin anne ve babada olduğu, 6. maddesinde fetusa yönelik cinai düşüklerin azaltılması gerektiği ve özürlü yeni doğanların da…

Fetal Tedavi

FETAL MEDİKAL TEDAVİ Murat YAYLA – Gökhan BAYHAN GİRİŞ Günümüzde fetusa yaklaşımdaki temel prensip, hasta veya hastalığa aday fetusun erken tanınıp anne ve fetusun tedavi altına alınmasıdır. Fetal tedavi amacı ile yapılan işlemler arasında maternal (transplasental) ve intrauterin ilaç uygulamaları, fetusa kan ve kan ürünlerinin verilmesi ile fetal cerrahi girişimler sayılabilir. Gen tedavisi henüz gelişme aşamasındadır ve…

Amniyon Sıvısı

AMNİYON SIVISI Murat Yayla Amniyon sıvısı fetusun yaşam ortamıdır. Embriyo ile birlikte ortaya çıkar, gebelik boyunca fetusu korur ve besler, doğumla birlikte varlığı ve görevi sona erer. Bu yazıda amniyon sıvısı ve ona katkıda bulunan ekler, amniyon sıvısının dinamiği yani azaldığı ve arttığı durumlar ile amniyosentez işlemi üzerinde durulacaktır. Amniyon zarı Koryonu oluşturacak hücreler blastosist…