Tüm Yayınlar 1986-2009

1. Konjenital Anomalilerde Gebelik ve Doğum Komplikasyonları. Önay Yalçın, Ergin Bengisu, Murat Yayla, Faruk Buyru, Sina Tükel. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 19: 205-210, 1987 2. Kliniğimiz 5 Yıllık Materyelinde Konjenital Anomali İnsidensi. Önay Yalçın, Ergin Bengisu, Faruk Buyru, Murat Yayla, Yalçın Eğeci. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 19; 2: 217-223, 1987 3. Nöral Tüp Defektleri. Önay…

Uluslararası Yayın Listesi

ULUSLARARASI YAYINLAR 1-Aslan Bilici, Murat Yayla, M. Yusuf Çelik, Aşur Uyar, Masum Şimşek. How Placental Location Influences Uterine Artery Doppler Flow Velocity Waveforms? SonoAce International. 2: 43-47, 1994 2-S.Serap İnalöz, Adem Aslan, Süleyman Daşdağ, Aslan Bilici, Murat Yayla, Aşur Uyar, Ahmet Ersay, M.Aydın Ketani, Feyzan Akşen. The Effects of Microwave Owen on Pregnant and Newborn…