Kongre-Panel-Kurs-Seminer Konuşmaları

1. Preeklampside Son Görüşler ve Klinik Yaklaşım. I. Ulusal Diyarbakır Kadın-Doğum Günleri. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 19-22.4.1995 2. Menopozda Östrojen Replasman Tedavisi. Fırat Üniversitesi, Elazığ. 15.12.1995 3. Gastrointestinal Sistem Defektleri. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Prenatal Tanı. İnönü Üniversitesi, Malatya 18.1.1997 4. Timing the Delivery in Diabetic Pregnancy. Joint International Postgraduate Course on Diabetes and Pregnancy. İstanbul 19.9.1997 5. Fetal…

Bildiriler

1.Abdullah Turfanda, Tülay Turfanda, Yılmaz Deniz, Cihangir Orhon, Murat Yayla. Sistemik Lupus Eritamatosuslu Gebe Kadınlarda Akselerasyon ve Stres Testlerinin Önemi V. Ulusal Romatoloji Kongresi. Bodrum 6-9 Ekim 1986 2.Önay Yalçın, Ergin Bengisu, Faruk Buyru, Murat Yayla, Yalçın Eğeci. Kliniğimiz 5 Yıllık Materyelinde Konjenital Anomali İnsidensi. IV. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 20-22 Nisan 1987 3.Önay Yalçın, Faruk…