Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Kanıta Dayalı Yaklaşım Bülent Urman – Ayşe Seyhan Ata TSRM – Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Tekrarlayan gebelik kaybı(TGK), 20. gebelik haftasından önce aynı partnerle en az 3 ardışık spontan düşük olarak tanımlanır.[1] [2] [3] [4] Gebelik planlayan kadınların yaklaşık %0,5-1’i tekrarlayan gebelik kaybı ile karşılaşır. [2] [5] Gebelik kayıplarının patofizyolojisi tam…

Hormon Replasman Tedavisi – Sorunlar (İng)

Hormone Replacement Therapy and the Cardiovascular System http://www.medscape.com/http://www.medscape.com/viewarticle/528595 Hormone Replacement Therapy and the Cardiovascular System: Lessons Learned and Unanswered Questions Pamela Ouyang, MB, BS, FACC; Erin D. Michos, MD; Richard H. Karas, MD, PhD, FACC .J Am Coll Cardiol. 2006;47(9):1741-1753.©2006 Elsevier Science, Inc.Abstract Cardiovascular disease is the leading cause of death among women in the U.S.,…