Prof. Dr. Murat YAYLA
Menü
İstatistikler
Bugün : 1442
Toplam : 6466431
Ip No : 54.80.58.121
Online :
Takvim
<< Eylül - 2018 >>
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Hesaplamalar
Hesaplama Türü
11-14 Hafta Testleri
Ayrıntılı Tarama Zamanı
3'lü, 4'lü Test Zamanı
Şeker Taraması
Doğum Günü
Son Adet Tarihiniz
Sonuç
Dikkat:
Bilgisayarınız bugünün tarihini
olarak gösteriyor. Hesaplayıcı tarama zamanınızı bu tarihe göre hesaplanacaktır.
Bildiriler
1.Abdullah Turfanda, Tülay Turfanda, Yılmaz Deniz, Cihangir Orhon, Murat Yayla.
Sistemik Lupus Eritamatosuslu Gebe Kadınlarda Akselerasyon ve Stres Testlerinin Önemi
V. Ulusal Romatoloji Kongresi. Bodrum 6-9 Ekim 1986

2.Önay Yalçın, Ergin Bengisu, Faruk Buyru, Murat Yayla, Yalçın Eğeci.
Kliniğimiz 5 Yıllık Materyelinde Konjenital Anomali İnsidensi.
IV. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 20-22 Nisan 1987

3.Önay Yalçın, Faruk Buyru, Murat Yayla, Abdullah Turfanda, Cevat Babuna.
Nöral Tüp Defektleri.
IV. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 20-22 Nisan 1987

4.Önay Yalçın, Ergin Bengisu, Murat Yayla, Faruk Buyru, Sina Tükel, Cevat Babuna.
Konjenital Anomalilerde Gebelik ve Doğum Komplikasyonları.
IV. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 20-22 Nisan 1987

5.Önay Yalçın, Cevat Babuna, Murat Yayla, Faruk Buyru.
Konjenital Hidrosefali.
IV. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 20-22 Nisan 1987

6.Rabiye Babalıoğlu, Sinan Berkman, Rıdvan İlhan, Murat Yayla, Hasan Serdaroğlu, Işık Aslay.
Uterus Serviksinin Heterolog Elemanlar İçeren Bir Adenosarkom Vakası.
II. Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri ve Kongresi. İstanbul 2-5 Mayıs 1990

7.Murat Yayla, Hayri Ermiş, Faruk Buyru, Sinan Berkman.
Endometrium Kanseri Vakalarında Uterusun Hormon Reseptörleri.
II. Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri ve Kongresi. İstanbul 2-5 Mayıs 1990

7.Murat Yayla, Hayri Ermiş, Faruk Buyru, Sinan Berkman.
Myom Dokularında Östrojen ve Progesteron Reseptörleri.
II. Jinekolojik Onkoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri ve Kongresi. İstanbul 2-5 Mayıs 1990

8.Murat Yayla, Y. Ziya Yergök, Nezihi Kurdoğlu, Aktuğ Ertekin, Ercüment Müngen.
Postmenopausal Period and Cause of the Menopause: Clinical and Laboratory Differences.
IIIrd International Congress of Obstetrics and Gynaecology. İzmir September 7-11, 1992

9.Murat Yayla, Y. Ziya Yergök, Mustafa Gültepe, Aktuğ Ertekin, Nezihi Kurdoğlu,
Ercüment Müngen.
Transdermal Estrogen Therapy Versus Oral Therapy in Postmenopause: Effects on Calcium Metabolism.
IIIrd International Congress of Obstetrics and Gynaecology.
İzmir September 7-11, 1992

10. Murat Yayla, Ahmet Göçmen, A. Ceylan Erden, Osman Nuri Aksu, Talip Gül.
Coexisting Hydatidiform Mole With a Live Fetus.
IIIrd International Congress of Obstetrics and Gynaecology. İzmir September 7-11, 1992

11. Murat Yayla, Cüneyt E. Taner, Yılmaz Akgün, Cazip Kocabağlı.
Fetal Gunshot: A Case Report.
The Fetus As A Patient. VIth International Postgraduate Course With Scientific Participation.
Ankara May 3-5, 1993

12. Talip Gül, Murat Yayla, Halil Kaya, Ahmet Göçmen, Fatih Ertürk.
Maternal and Fetal Serum Prolactin Levels in Cases of Premature Rupture of Membranes.
The Fetus As A Patient. VIth International Postgraduate Course With Scientific Participation.
Ankara May 3-5, 1993

13. Murat Yayla, Ahmet Göçmen, A. Ceylan Erden, Ufuk Özelbaykal, Turgay Nergis.
Dicle Üniversitesinde 20. Gebelik Haftasından Sonra Saptadığımız Acil Olgular ve Maternal
Mortalite. X. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 26-28 Mayıs 1993

14. Talip Gül, Murat Yayla, Cazip Kocabağlı.
Kliniğimizde 1983-1992 Yılları Arasında Yapılan Sezeryanların Analizi.
X. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 26-28 Mayıs 1993

15. Talip Gül, Ali Ceylan Erden, Murat Yayla, Ahmet Göçmen.
Plasenta Previada Fetal Prognoz.
X. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 26-28 Mayıs 1993

16. Murat Yayla, Ercüment Müngen, Aktuğ Ertekin, Y. Ziya Yergök.
Östrojen Replasman Tedavisi: Postmenopozal 30 Olguda Elde Edilen Sonuçlar.
Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu. İstanbul 22-24 Eylül 1993

17. Vildan Yayla, Murat Yayla, Gönül Çakmak, Yılmaz Ütkür, Levent Kor.
Gebeliğe Bağlı Serebrovasküler Hastalık.
XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi. İstanbul 4-6 Ekim 1993

18. A.Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, A.Ceylan Erden, Semih Demiroğlu.
İkizlerde Bebek Cinsiyetinin Büyüme Farklılığına Etkisi.
Ulusal Perinatoloji Kongresi. İstanbul 26-30 Nisan 1994

19. Murat Yayla, Aslan Bilici, Cüneyt E.Taner, Arif Güngören, A.Ceylan Erden.
Normal ve Riskli Gebelerde Uterin Arter Doppler Bulgularımız.
4. Ulusal Perinatoloji Kongresi. İstanbul 26-30 Nisan 1994

20. Ahmet Göçmen, Murat Yayla, Talip Gül, A.Ceylan Erden.
Fetal Matürasyon Tayininde Amniotik Sıvı Glukoz Düzeyi.
4. Ulusal Perinatoloji Kongresi. İstanbul 26-30 Nisan 1994

21. Ahmet Göçmen, Murat Yayla, Talip Gül, A.Ceylan Erden.
Fetal Böbrek Fonksiyonu Fetal Matürasyon Göstergesi Olabilir mi?
XI. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 16-18 Mayıs 1994

22. Ahmet Göçmen, Murat Yayla, Semih Demiroğlu, Osman Aksu, Nafi Yılmaz.
35 Yaş ve Üzeri Gebeliklerde Maternal ve Fetal Prognoz.
XI. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 16-18 Mayıs 1994

23. Murat Yayla, Aslan Bilici, A.Ulvi Hakverdi, Semih Demiroğlu, Nafi Yılmaz.
Uterin Arter Sistol / Diastol Oranı ve Klinikte Kullanımı.
XI. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 16-18 Mayıs 1994

24. Murat Yayla, Aslan Bilici, Ahmet Göçmen, M.Yusuf Çelik, A.Ceylan Erden.
Uterine Artery Notching in Pregnancy.
Balkan Biochemical Biophysical Days. Varna-Bulgaria 22-25 May 1994

25. A.Bilici, Murat Yayla, M. Yusuf Çelik, Aşur Uyar, Masum Şimşek.
How Placental Location Influences Uterine Artery Doppler Flow Velocity Waveforms?
Balkan Biochemical Biophysical Days. Varna-Bulgaria 22-25 May 1994

26. Cüneyt E. Taner, Murat Yayla, Halil Kaya, A.Ceylan Erden, Ömer Satıcı.
Prolactin in Preeclampsia.
Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi. Antalya 9-12 Ekim 1994

27. Murat Yayla, Vildan Yayla, Ufuk Aluçlu, Mehmet Elbey, A.Ceylan Erden.
Eklampsi Sonrası Erken Dönem Nörolojik Bulguları ve Fetomaternal Prognoz.
VIII. Milli Tıp Eğitimi Toplantısı. Kuzey Kıbrıs T.C. 13-15 Ekim 1994

28. Ahmet Göçmen, Murat Yayla, A.Ceylan Erden.
Uterin Alt Segment Transvers İnsizyonun Tek Tabaka Kapatılması Bir Avantaj mı?
VIII. Milli Tıp Eğitimi Toplantısı. Kuzey Kıbrıs T.C. 13-15 Ekim 1994

29. Aslan Bilici, Murat Yayla, Aşur Uyar, Şule Korkmaz, Murat Danacı, Masum Şimşek.
Normal Gebelerde Utero-Feto Plasental Dolaşımın Renkli Doppler Ultrasonografi ile
Değerlendirilmesi. 14. Ulusal Radyoloji Kongresi. Mersin, 16-21 Ekim 1994

30. Aslan Bilici, Murat Yayla, Ahmet Göçmen, Aşur Uyar, Murat Danacı, Masum Şimşek.
Major Fetal Anomalilerde Uterin Arter, Fetal Aort, Umbilikal Arter Doppler Bulguları.
14. Ulusal Radyoloji Kongresi. Mersin 16-21 Ekim 1994

31. Serap İnalöz, Adem Aslan, Süleyman Daşdağ, Aslan Bilici, Murat Yayla, Aşur Uyar,
Ahmet Ersay, M.Aydın Ketani, Feyzan Akşen.
The Effect of Microwave Owen on Pregnant and Newborn Rat Kidneys.
Ulusal Diyarbakır Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 19-22 Nisan 1995

32. Murat Yayla, M.Nail Alp, Hilmi İsi, Aslan Bilici, Hüseyin Görmüş, Nafi Yılmaz, Turgay Budak.
Gebeliğin İkinci Trimesterinde Kordosentez ile Saptanan Bir Trizomi 18 Olgusu.
Ulusal Diyarbakır Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 19-22 Nisan 1995

33. Murat Yayla, A.Ulvi Hakverdi, Aslan Bilici, Ufuk Özelbaykal, A.Ceylan Erden.
Previous Poor Obstetrical History: Is It Associated With Abnormal Umbilical Artery
Doppler Findings in a Subsequent Pregnancy?
Ulusal Diyarbakır Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 19-22 Nisan 1995

34. A.Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, Ahmet Göçmen, Talip Gül, A.Ceylan Erden, Semih Demiroğlu.
Pelvik Kitlelerde Preoperatif Serum CA-125 Seviyelerinin ve Trombositozun Klinik Önemi.
Ulusal Diyarbakır Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 19-22 Nisan 1995

35. Aslan Bilici, N.Serdar Necmioğlu, Halil Bekler, Murat Yayla, Muzaffer Parıldar, Dinçer Uluç.
D.K.Ç.nin İntrauterin Ultrasonografik Tanısı.
Ulusal Diyarbakır Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 19-22 Nisan 1995

36. Murat Yayla, A.Ulvi Hakverdi, Atilla Özler, Talip Gül, A.Ceylan Erden.
İkizlerden Birinin Doğum Öncesi Ölümü.
Ulusal Diyarbakır Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 19-22 Nisan 1995

37. A.Ulvi Hakverdi, C.Eftal Taner, Murat Yayla, Semih Demiroğlu, A.Ceylan Erden.
Elektif Jinekolojik Operasyonlarda Otolog Kan Transfüzyonları.
Ulusal Diyarbakır Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 19-22 Nisan 1995

38. Meral Aban, Murat Yayla, Halil Kaya, A.Ceylan Erden.
Preeklampsi ve Eklampside Plazma Endotelin-1 Düzeyleri.
Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Belek-Antalya 3-6 Haziran 1995

39. Murat Yayla, M.Nail Alp, Ahmet Göçmen, Hilmi İsi, Aslan Bilici, Nazmiye Şentürk,
Arif Güngören, Nafi Yılmaz, Turgay Budak.
Kordosentez Yapılan 22 Fetal Anomali Olgusunda Karyotip Sonuçlarının Değerlendirilmesi.
Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Belek-Antalya 3-6 Haziran 1995

40. Murat Yayla, Ufuk Özelbaykal, Ömer Satıcı, A.Ceylan Erden.
Umbilikal Arter Doppler Normal Değerleri.
Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Belek-Antalya 3-6 Haziran 1995

41. Aslan Bilici, Murat Yayla, Aşur Uyar, Muzaffer Parıldar, Ahmet Göçmen, Masum Şimşek
Ultrasonografi Eşliğinde Fetal Kan Örneklemesi
Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Ankara 18-22 Haziran 1995

42. Murat Yayla, Gül Arslan, Serap İnalöz, Orhan Denli, A.Ulvi Hakverdi, Arif Güngören,
Aydın Ketani, Fahriye A. Sezer, Mustafa Deniz, Habibe Çolak.
Gebe Ratlarda Tek Taraflı Arteria Uterina Bağlanmasının Fetus Gelişimi Üzerindeki Etkileri.
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongresi. Ankara 24-28 Eylül 1995

43. Ufuk Özelbaykal, Aslan Bilici, Murat Yayla, Aydın Kemaneci, Ömer Satıcı, Nafi Yılmaz.
Fetal Abdominal Aorta Kan Akımı Doppler Dalga Değerlerinin Gebelik Haftalarına Göre Değişimi.
Ulusal Ultrasonografi Kongresi. Bursa Uludağ 17-20 Aralık 1995

44. Ahmet Göçmen, Murat Yayla, A.Ceylan Erden, Mehmet Demir, Nurten Akdeniz.
Ağır Preeklampsi ve Eklampsinin İyileşmesinde Postpartum Küretajın Etkisi.
5. Ulusal Perinatoloji Kongresi. Ankara 16-19 Nisan 1996

45. Hakkı Uyar, Murat Yayla, Fahriye A. Sezer, Arif Güngören, Nurten Akdeniz, A.Ceylan Erden.
Üçüncü Trimesterde Sonlanmış Gebeliklerde Kordon Dolanması.
5. Ulusal Perinatoloji Kongresi. Ankara 16-19 Nisan 1996

46. Hayrettin Şahin, M.Kamuran Bircan, Fahri İslim, Murat Yayla, Abdullah Gedik.
Akut Semptomatik Gebelik Hidronefrozunda JJS Uygulaması.
II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi. Adana-Mersin 17-20 Nisan 1996

47. A.Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, Arif Güngören, Fahriye Sezer, A.Ceylan Erden.
Gebelik ve Orak Hücreli Anemi: Olgu Sunumu.
XIII. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 19-21 Haziran 1996

48. Preeklampside Umbilikal Kordon Damarlarındaki Histopatolojik Değişiklikler Fetusa
Doğru Azalır mı?
Serap İnalöz, Murat Yayla, İbrahim Sarı, Engin Deveci, Murat Akkuş, Yusuf Nergiz.
Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. Eskişehir 3-7 Eylül 1996

49. Ayşe D. Atlı, Ferda Erdoğan, Zülfü Karabulut, Murat Yayla.
Simfiz Pubis Separasyonu (Olgu Sunumu).
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

50. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Mustafa Özateş, Sibel Hakverdi, A.Ceylan Erden.
Sirenomelia (Olgu Sunumu).
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

51. Talip Gül, Murat Yayla, Erhan Toy, Gönül Özer, A.Ceylan Erden.
Gebelik ve Over Kanseri.
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

52. Hüseyin Görmüş, Murat Yayla, Nail Alp, Mehmet Fidanboy, Emin Değer, A.Ceylan Erden.
Dicle Üniversitesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Yapılan Karyotip Amaçlı
Amniyosentez Sonuçları.
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

53. Murat Yayla, Ahmet Göçmen, Aslan Bilici, Nail Alp, Hilmi İsi, Nazmiye Şentürk, Erhan Toy,
Fahriye Sezer, Hüseyin Görmüş,Arif Güngören, A.Ceylan Erden.
Dicle Üniversitesinde 4 Yıllık Sürede Yapılan Kordosentez Girişimleri.
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

54. Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla, Nafi Yılmaz.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993-1996 Yılları Obstetrik Kliniği Verileri.
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

55. Arif Güngören, Murat Yayla, A.Ceylan Erden.
Kliniğimizde 6 Aylık Dönemde Perinatal Mortalite Oranı ve Nedenleri.
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

56. Arif Güngören, Mehmet Demir, Murat Yayla.
1996 Yılında Obstetrik Kliniğine Yatırılan Olguların Tanılarının Değerlendirilmesi.
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

57. Nazmiye Şentürk, Murat Yayla,Talip Gül, Mehmet Karaca, Ahmet Özdoğru, A.Ceylan Erden.
Makat Doğumlarında Fetal Mortalite.
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

58. Gökhan Bayhan, Hüseyin Görmüş, Murat Yayla, Nafi Yılmaz.
Gebelerde Toksoplazma Seropozitifliği.
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

59. Nurten Akdeniz, Hüseyin Görmüş, Mahmut Demirel, Talip Gül, Murat Yayla.
Gebelerde Hepatit-B Yüzey Antijeni Seropozitifliği.
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

60. Hüseyin Görmüş, İ.Hamdi Kara, Mehmet Karaca, Adnan Suay, Murat Yayla.
Gebelik ve Paraziter Enfeksiyonlar.
II.Ulusal Kadın Doğum Günleri. Diyarbakır 1-4 Mayıs 1997

61. Murat Yayla, Talip Gül, Hüseyin Görmüş, Hasan Nazaroğlu, A.Ceylan Erden.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Doğumlarda Konjenital Anomali Prevalansı: 6 Yıllık Seri
XIV. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 11-13 Haziran 1997

62. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Hüseyin Görmüş, Nafi Yılmaz.
İki olgu nedeni ile OEİS Kompleksi.
XIV. Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 11-13 Haziran 1997

63. Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Mehmet Elbey, A.Ceylan Erden.
Retrospective Analysis of 287 Mild and Severe Preeclamptic Cases During a Period of Ten Years.
4th International Congress of Obstetrics and Gynecology. İzmir September 1-5 1997

64. Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Mehmet Elbey, A.Ceylan Erden.
Eklampsi ve Fetal Prognoz: 185 Olgunun Değerlendirilmesi.
IV. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Ankara 9-12 Eylül 1997

65. Aslan Bilici, Murat Yayla, Mustafa Özateş, Ahmet Göçmen, Aşur Uyar, Masum Şimşek.
Ratio of Middle Cerebral Artery Pulsatility Index to Umbilical Artery Pulsatility Index in
Hypertensive Pregnancies.
83 Scientific Assembly and Annual Meeting. Radiological Society of North America. Chicago,
November 30-December 5, 1997

66. Murat Yayla, Gökhan Bayhan, M.Nail Alp, Ahmet Göçmen, Hilmi İsi, Turgay Budak.
Fetal Anomalilerde Kordosentez ile Karyotip Analizi : 50 Olgunun Değerlendirilmesi.
Ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology. İstanbul, April 11-15, 1998

67. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Ali C.Erden
Hellp Syndrome. 7 Year Experience from one Referral Center at the South Eastern Turkey.
XIV International Congress “The Fetus as a Patient”. Amsterdam, May 12-15, 1998

68. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Ali C.Erden.
Prepartum and Postpartum HELLP Syndrome: Course of the Characteristic Laboratory
Parameters in Peripartum Period.
XIV International Congress “The Fetus as a Patient”. Amsterdam, May 12-15, 1998

69. Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Ahmet Yalınkaya, Nail Alp, Mehmet Fidanboy,Hilmi İsi,
Turgay Budak, Ali C.Erden
Amniyosentez ve Kordosentez Girişimlerinde Genetik Sonuçlar: 250 Olgu.
7.Ulusal Perinatoloji Kongresi. Antalya 2-6 Mayıs 1999

70. Gökhan Bayhan, Sıddık Ülgen, Ahmet Yalınkaya, Ahmet Özdoğru, Murat Yayla, Ali Ceylan Erden
Gebelikte Kalp Hastalığı : 50 olgu
Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya 2-6 Mayıs 1999

71. Gökhan Bayhan, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla, Ömer Yalınkaya, Ali C.Erden
Kliniğimizde 1995-1998 Yılları Arasında Yapılan Sezeryanların ve Sezeryan Esnasında Yapılan Diğer
Operasyonların Değerlendirilmesi.Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya 19-23 Mayıs 1999

72. Gökhan Bayhan, Aydın Ketani, Deniz Erdoğan, Murat Yayla, Ahmet Yalınkaya, Mustafa Deniz,
Yusuf Nergiz
İntrauterin Gelişme Geriliğine Uğramış Fetüslerin Böbrek Dokusunun Ultrastrüktürel İncelenmesi.
14. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. Bursa 29 Eylül-2 Ekim 1999

73. Aydın Ketani, Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Deniz Erdoğan, Ahmet Yalınkaya, Ali C.Erden,
Yusuf Nergiz, Mustafa Deniz
İntrauterin Gelişme Geriliğine Uğramış Fetüslerin Karaciğer Dokusunun Ultrastrüktürel İncelenmesi.
14. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. Bursa 29 Eylül-2 Ekim 1999

74. Gökhan Bayhan, Zinnur Aras, Meral Aban, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla, Ali C.Erden
Preeklampside Fenitoin ve Magnezyum Sülfat Tedavilerinin Karşılaştırılması.
Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. İstanbul 19-21 Haziran 2000

75. Gökhan Bayhan, Meral Aban, Murat Yayla, Talip Gül, Mehmet Yaldız, Ali C.Erden
Cisplatinum Combination Chemotherapy During Pregnancy for Mucinous Cystadenocarcinoma
of the Ovary: Case Report.
Course on Gynecologic Oncology. İzmir 2000

76. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Ahmet Yalınkaya, Ali C.Erden
Yedi Yıllık Süre İçinde Yapılan Kordosentezlerin Analizi.
XVIII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 19-21 Haziran 2000

77. Gökhan Bayhan, Ahmet Yalınkaya, Ömer Yalınkaya, Talip Gül, Murat Yayla, Ali C.Erden
On Yıllık Sürede Saptanan Konjenital Anomali Prevalansı.
XVIII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi. İstanbul 19-21 Haziran 2000

78. Ahmet Yalınkaya, Nihal Kılınç, Murat Yayla
Akardiyak-Amorf İkiz İle Birlikte Umbilikal Kordon Kisti: Olgu Sunumu
Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, Antalya 30 Mayıs- 3 Haziran 2001

79. Ahmet Yalınkaya, Gökhan Bayhan, Bülent Demir, Murat Yayla
İleri Yaş Gebeliklerinin Retrospektif Analizi
Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi Antalya 30 Mayıs- 3 Haziran 2001

80. Abdurrahman Önen, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla, Aslan Bilici, Selçuk Otçu,
Hayrettin Öztürk, Ali İhsan Dökücü, Şenol Gedik
The Outcome of Significant Primary UPJ-Type Fetal Hydronephrosis: Antenatal Intervention
and Postnatal Management.
ESPU 2002 Course: Antenatally-Diagnosed Hydronephrosis: Pre & Postnatal
Assesment & Clinical Approach, Bodrum, May 9-11, 2002

81. Ahmet Yalınkaya, Gökhan Bayhan, Mehmet Özmen, Murat Yayla
Sakrokoksigeal Teratoma
Obstetrik Jinekoloji Ultrasonografi Kongresi. Antalya 19-23 Mayıs 2002

82. Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla, A Ceylan Erden
Preeklampsi ve HELLP Sendromunda Spontan Karaciğer Rüptürü: Dört Olgu Sunumu
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal
Perinatoloji Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

83. Ahmet Yalınkaya, Ömer Yalınkaya, Sercan Eser, Murat Yayla, A Ceylan Erden
Dicle Üniversitesinde 10 Yıllık Maternal Mortalite
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

84. Abdurrahman Önen, Murat Yayla
Primary UPJ Type Fetal Hydronephrosis: Prenatal Approach and Outcome
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

85. Abdurrahman Önen, Murat Yayla
The Role of Prenatal Intervention in Obstructive Uropathies.
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

86. Murat Yayla, Bedriye Değertekin, Serap M Özçelik, Sultan Ecer, Ahmet Yalınkaya
Fetal and Neonatal Mortality During one Year Period at Dicle University.
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

87. Ahmet Yalınkaya, Abdurrahman Önen, Serap M Özçelik, Sultan Ecer, Bedriye Değertekin,
Murat Yayla
Perinatal Mortality in a Referral Center at South Eastern Turkey.
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

88. Abdurrahman Önen, Murat Yayla, Ahmet Yalınkaya
The Importance of Prenatal Diagnosis in Fetal Anomalies.
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

89. Ahmet Yalınkaya, Nihal Kılınç, Murat Yayla
Dicle Üniversitesinde 20 Yıllık Sezaryen Oranı, Endikasyonları ve Birlikte Yapılan Diğer Operasyonlar.
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

90. Ahmet Yalınkaya, Gökhan Bayhan, Ahmet Kale, Fuat Zaman, Murat Yayla
Fetus Boynuna Umbilikal Kordonun Multipl Dolanması Nedeniyle Antenatal Fetal Kayıp: Olgu
Sunumu.
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

91. Ahmet Yalınkaya, Bülent Demir, Murat Yayla
İntrauterin Ateşli Silah Yaralanması: Olgu Sunumu.
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

92. Nihal Kılınç, Ahmet Yalınkaya, Bülent Demir, Murat Yayla
Meckel - Gruber Sendromu (Bir Otopsi Olgusu).
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

93. Nihal Kılınç, Diclehan Oral, Ahmet Yalınkaya, Bülent Demir, Murat Yayla
Patau Sendromu (Trizomi 13) : 2 Otopsi Olgusunun İncelenmesi.
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi Antalya 1-5 Ekim 2002

94. Nihal Kılınç, Bülent Demir, İzzet Yavuz, Murat Yayla
Dentes Natales : Bir Olgu Sunumu.
IInd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries- VIII Ulusal Perinatoloji
Kongresi, Antalya 1-5 Ekim 2002

95. Abdurrahman Önen, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla
Fetal Anomalilerde Prenatal Girişimlerin Yeri.
XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, 15-19 Ekim 2002

96. Abdurrahman Önen, Hayrettin Öztürk, Selçuk Otçu, Ali İhsan Dökücü, Şenol Gedik, Murat Yayla.
Genital Trauma in Children: Classification and Management.
ICCS & APAPU Joint Meeting, Hong Kong December 10-13, 2002

97. Ahmet Yalınkaya, Nail Alp, Ayşegül Türkyılmaz, Ahmet Kale, Gökhan Bayhan, Murat Yayla,
Turgay Budak.
Prenatal tanı amacı ile amniyosentez uygulanan 522 olgunun değerlendirilmesi.
Fetal Tıp, Prenatal Tanı - 2003. Antalya 17-19 Nisan 2003

98. Ahmet Yalınkaya, Gonul Ölmez, Gokhan Bayhan, Murat Yayla
The transinguinal extracorporeal gonadectomy with or without laparoscopic assistance in androgen
insensitivity syndrome (AIS) patients: a new technique.
PCOS Kongresi. Antalya 4-7 Eylül 2003

99. Nihal Kılınç, Abdurrahman Önen, Murat Yayla.
Fetal Anomalilerde Otopsi Bulguları: 44 Olgunun İncelenmesi
Ulusal Perinatoloji Kongresi. Ankara, 26-30 Ekim 2003

100.Nihal Kılınç, Abdurrahman Önen, Ömer Yalınkaya, Murat Yayla
Konjenital Pulmoner Solunum Yolu Malformasyonu
Ulusal Perinatoloji Kongresi. Ankara, 26-30 Ekim 2003

101.Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Serap Özçelik, Süreyya Sarıdaş, Lale Yıldız, Osman Karaman,
Zinet Yıldırım.
Gebelikte Nazal Kemik Gelişimi ve Ultrasonografi ile Görüntülenmesi
Ulusal Perinatoloji Kongresi. Ankara, 26-30 Ekim 2003

102.Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Sercan Esen, Ahmet Yalınkaya.
Üçüzler ve Gebelik Prognozu: İlk Trimester Redüksiyonu Bir Çözüm mü?
9. Ulusal Perinatoloji Kongresi. Ankara, 26-30 Ekim 2003

103.Ahmet Yalınkaya, Gökhan Bayhan, Murat Yayla.
Is it useful to investigate asymptomatic intraamniotic infection during second trimester amniocentesis?
104.Gökhan Bayhan, Ahmet Kale, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla
Glanzman Trombastenili Gebede Normal Vajinal Doğum: Olgu Sunumu
Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum

105.Ahmet Yalınkaya, Gönül Ölmez, Ömer Yalınkaya, Bülent Demir, Murat Yayla
The management of prolapse and elongation of the cervix during cesarean section.
Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum

106.Ömer Yalınkaya, Murat Yayla
Dicle Üniversitesinde iki Yıllık Sürede İzlenen Diabetik Gebelerin Prospektif Analizi
Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum

107.Bülent Demir, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla
HELLP Sendromu ile HELLP Sendromu Olmayan Hipertansif Gebelerin Karşılaştırılması
Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum

108.Murat Api, Derya Sivri, Hüsnü Görgen, Ahmet Çetin, Murat Yayla
Nipple Cracks Prevention with Gayazulene Versus with Breast Milk in Nursing Mother:
a randomized, Controlled, Double Blind Trial.
Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum

109.Murat Api, Hüsnü Görgen, Nida Ergin, Ahmet Çetin, Murat Yayla
Nuchal Cord Encirclements in First-Trimester Pregnancy: a Very Rare Cause of Fetal Demise.
Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 3-7 Mart 2004 Erzurum

110.Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Ömer Yalınkaya, Hilmi Isı
The Investigation of Aerobic Bacteria in Amniotic Fluid Obtained at the time of Genetic
Amniocentesis. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 20-25 Nisan 2004 Antalya

111.Banu Dane, Murat Yayla, Cem Dane, Salih Dural, Ahmet Çetin.
32. Gebelik haftasında canlı over gebeliği.
4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 6-9 Ekim 2004 İstanbul

112.Cem Dane, Murat Yayla, Banu Dane, Salih Dural, Ahmet Çetin.
Increased nuchal translucency as a prenatal manifestation of Klinefelter Syndrome.
4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 6-9 Ekim 2004 İstanbul

113.Cem Dane, Murat Yayla, Banu Dane, Murat Kıray, Ahmet Çetin.
Prenatal diagnosis of an inversion of chromosome 12 (P11; Q13) presenting with talipes equinovarus.
4.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 6-9 Ekim 2004 İstanbul

114.Cem Dane, Murat Yayla, Banu Dane, Mukadder Tayhan, Ahmet Çetin.
Prenatal diagnosis of akrania (Report of four cases).
4.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 6-9 Ekim 2004 İstanbul

115.Banu Dane, Murat Yayla, Cem Dane, Salih Dural, Ahmet Çetin.
Prenatal diagnosis of holoprosencephaly by three dimensional ultrasound. 4.Obstetrik ve Jinekolojik
Ultrasonografi Kongresi 6-9 Ekim 2004 İstanbul

116.Hüsnü Görgen, S.Örnek Hanımoğlu, Pınar Çilesiz Göksedef, Nida Ergin, Ahmet Çetin, Murat Yayla.
Postmenopozal kanamalı hastaların değerlendirilmesinde endometriyal kalınlık ölçümü ve
sonohisteroskopi. 4.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 6-9 Ekim 2004 İstanbul

117.Cem Dane, Ahmet Çetin, Banu Dane, Derya Öztürk, Murat Yayla.
Two cases of imperforate hymen: sonographic observation.
4.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 6-9 Ekim 2004 İstanbul

118.Banu Dane, Ahmet Çetin, Cem Dane, Pınar Çilesiz, Murat Yayla.
Vajinal operasyonlar sonrasında pelvik hematomların saptanmasında ultrasonografinin rolü.
4.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 6-9 Ekim 2004 İstanbul

119.Cem Dane, Murat Yayla, Banu Dane, Ahmet Çetin.
İkiz geblikte ilk bebeğin düşük olmasını takiben acil serklaj: Üç olgunun sunumu.
IV Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 22-24 Kasım 2004 İstanbul

120.Banu Dane, Murat Yayla, Cem Dane, Salih Dural, Ahmet Çetin.
Herpes gestationis ve fetal risk: vaka sunumu.
IV Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 22-24 Kasım 2004 İstanbul

121.Cem Dane, Ahmet Çetin, Banu Dane, Murat Yayla.
Laparoelitrotomi (anterior vajinotomi): Nadir bir sezaryen kompliksyonu.
IV Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 22-24 Kasım 2004 İstanbul


122.Nurten Akdeniz, Ahmet Kale, Mahmut Erdemoğlu, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla.
Etik Kurul Kararıyla Sonlandırılan 122 Olgunun Retrospektif Analizi.
10. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 10-13 Nisan 2005, İstanbul

123.Ahmet Kale, Nurten Akdeniz, Mahmut Erdemoğlu Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla.
Polihidramnios Olgularının Retrospektif Analizi .
7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 13-16 Ocak 2005, Bursa-Uludağ

124.Ahmet Çetin, Murat Api, Nida Ergin, Hüsnü Görgen, Murat Yayla.
Servikal smear’de Psammoma cisimciği ile tanınan over kanseri.
7. Uludağ Jinekoloji Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Ocak 2005 – Uludağ

125.Murat Api, Oluş Api, Hüsnü Görgen, Ahmet Çetin, Murat Yayla.
Menopozal Kadınlarda Yeni birseksüel işlev ölçme skalası: Libido skorlama sistemi.
7. Uludağ Jinekoloji Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Ocak 2005 – Uludağ

126.Hüsnü Görgen, Murat Api, Nida Ergin, Murat Yayla, Ahmet Çetin.
İkiz gebeliklerde doğum şekli: Haseki Hastanesi Deneyimi.
7. Uludağ Jinekoloji Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Ocak 2005 – Uludağ

Dil Seçimi
Site İçi Arama
Aranacak Kelime
İletişim Bilgileri
Telefon : 0212 247 16 16
    11:00 -19:00
GSM : 0532 630 11 47
Faks : 0212 247 79 79
Adres : Teşvikiye Cad Bayer Apt 63/11 Kat: 4 Nişantaşı /İSTANBUL
Linkler
Dernekler

Powered by TuruncuWeb Copyright 2007 ©
En İyi 1024*768 Çözünürlükte 32 Bit Renk Derinliğinde İE 6+ İle Görüntülenir