Prof. Dr. Murat YAYLA
Menü
İstatistikler
Bugün : 2136
Toplam : 6467125
Ip No : 54.80.58.121
Online :
Takvim
<< Eylül - 2018 >>
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Hesaplamalar
Hesaplama Türü
11-14 Hafta Testleri
Ayrıntılı Tarama Zamanı
3'lü, 4'lü Test Zamanı
Şeker Taraması
Doğum Günü
Son Adet Tarihiniz
Sonuç
Dikkat:
Bilgisayarınız bugünün tarihini
olarak gösteriyor. Hesaplayıcı tarama zamanınızı bu tarihe göre hesaplanacaktır.
Tüm Yayınlar 1986-2009

1. Konjenital Anomalilerde Gebelik ve Doğum Komplikasyonları. Önay Yalçın, Ergin Bengisu, Murat Yayla, Faruk Buyru, Sina Tükel. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 19: 205-210, 1987

2. Kliniğimiz 5 Yıllık Materyelinde Konjenital Anomali İnsidensi. Önay Yalçın, Ergin Bengisu, Faruk Buyru, Murat Yayla, Yalçın Eğeci. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 19; 2: 217-223, 1987

3. Nöral Tüp Defektleri. Önay Yalçın, Faruk Buyru, Murat Yayla, Abdullah Turfanda,Yılmaz Deniz. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 19; 2: 325-334, 1987

4. Kliniğimiz 5 Yıllık Materyalinde Perinatal Mortalite Hızı. Önay Yalçın, Abdullah Turfanda, Ergin Bengisu, Murat Yayla, Faruk Buyru. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 49; 3: 57-62, 1988

5. Gaucher's Disease and Pregnancy. Cemil Akgül, Lemi İbrahimoğlu, Bülent Ergun, Abdullah Turfanda, Murat Yayla. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 21; 2: 357-362, 1988

6. Pelvik Aktinomikozis. Bülent Ergun, Lemi İbrahimoğlu, Murat Yayla, Cevat Babuna. Kadın Doğum Dergisi. 5: 131-133, 1989

7. Histerektomi Sonrası Görülen Over Tümörleri, Histerektomi Sırasında Bilateral Ooforektominin Yeri. Murat Yayla, Sinan Berkman, Zeliha Karadeniz, Oktay Aydemir, Rabiye Babalıoğlu. Türk Onkoloji Dergisi. 4: 778-781, 1989

8. Sezaryen Operasyonlarında Profilaktik Antibiotik Kullanımı. Murat Yayla, Rabiye Babalıoğlu, Fecri Sevilen, Zeliha Karadeniz, Nurcan Ertürk. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 52: 423-432, 1989

9. Mycoplasma İnfeksiyonunun İnfertilite ve Habitüel Abortus Olgularında Rolü ve Tedavisi. Lemi İbrahimoğlu, Abdullah Turfanda, Ergin Bengisu, Cemil Akgül, Murat Yayla. Ankem Dergisi. 3; 4: 622-627, 1989

10. Değişik Kontrasepsiyon Metodu Kullanan Kadınlarda Serviksin Bakteri Florası. Hasan Serdaroğlu, Yavuz Salihoğlu, Nezahat Gürler, Murat Yayla, Ergin Bengisu, Enver Tali Çetin. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 53: 125-129, 1990

11. Sezaryen Operasyonu ile Doğum Yapan Olgularda Sefuroksim Sodyumun Profilaktik Kullanımı. Lemi İbrahimoğlu, Bülent Ergun, Hayri Ermiş, Murat Yayla, Sinan Berkman, Ergin Bengisu. Ankem Dergisi. 4: 177-182, 1990

12. Akut Lenfoblastik lösemide hematolojik Remisyonda iken Uterus ve Overde Nüks. Rabiye Babalıoğlu, Sinan Berkman, Hüseyin Keskin, Murat Yayla, Hasan Serdaroğlu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 4; 1: 60-63, 1990

13. Endometrium Kanseri Olgularında Myometriumun Hormon Reseptörleri. Murat Yayla, Hayri Ermiş, Sinan Berkman, Faruk Buyru, Cemil Akgül, Nurcan Ertürk. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 5: 154-158, 1991

14. Myom Dokularında Östrojen ve Progesteron Reseptörleri. Murat Yayla, Hayri Ermiş, Sinan Berkman, Faruk Buyru, Halil Saygılı, Nurcan Ertürk. Kadın Doğum Dergisi. 6: 237-240, 1991

15. Malignes Teratom des Ovars bei einer Heranwachsenden. Talip Gül, Cüneyt E. Taner, Ali Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, Adem Arslan, Ahmet Yılmaztürk, S. Knittlmayer. Krankenhaus Arzt. 65: 644, 1992

16. Menopoz Dönemi Oral Problemler ile Oral ve Vaginal Smirler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Necla Timoçin, Serhat Yalçın, Murat Yayla, Şükrü Özdamar, Mehmet Özgen, Hakkı Tanyeri, Nezihi Kurdoğlu. Dişhekimliği. 2: 244-248, 1993

17. Postmenopausal Period and Cause of the Menopause: Clinical and Laboratory Differences. Murat Yayla, Y. Ziya Yergök, Nurcan Ertürk, Nezihi Kurdoğlu, Aktuğ Ertekin, Ercüment Müngen. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 26: 60-66, 1993

18. Kliniğimizde 1983-1992 Yılları Arasında Yapılan Sezeryanların Analizi. Talip Gül, Murat Yayla, Cazip Kocabağlı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 25; 1: 236-242, 1993

19. Dicle Üniversitesinde 20. Gebelik Haftasından Sonra Saptadığımız Acil Olgular ve Maternal Mortalite. Murat Yayla, Ahmet Göçmen, A.Ceylan Erden, Ufuk Özelbaykal, Turgay Nergis. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 25: 171-176, 1993

20. Plasenta Previada Fetal Prognoz. Talip Gül, Ali C.Erden, Murat Yayla, Ahmet Göçmen. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 25: 230-235, 1993

21. Malignes Melanom der Scheide. Talip Gül, Mehmet Tayyar, Ahmet Yılmaztürk, S Knittlmayer, A. Ulvi Hakverdi, Murat Yayla. TW Gynäkologie. 6: 132-136, 1993

22. Coexisting Hydatidiform Mole With a Live Fetus. A Case Report. Murat Yayla, Ahmet Göçmen, A.Ceylan Erden, Osman Nuri Aksu, Talip Gül. Dicle Tıp Dergisi. 20: 131-133, 1993

23. Fetal Kurşunlanma: Olgu Sunumu. Murat Yayla, Cüneyt E. Taner, Yılmaz Akgün, Cazip Kocabağlı. Cerrahi Tıp Bülteni. 3: 244-246, 1994

24. Normal ve Riskli Gebelerde Uterin Arter Doppler Bulguları. Murat Yayla, Aslan Bilici, Cüneyt E.Taner, Arif Güngören, A.Ceylan Erden. Perinatoloji Dergisi. 2: 73-76, 1994

25. How Placental Location Influences Uterine Artery Doppler Flow Velocity Waveforms? SonoAce International. 2: 43-47, 1994 A.Bilici, Murat Yayla, M. Yusuf Çelik, Aşur Uyar, Masum Şimşek.

26. Uterine Artery Notching in Pregnancy. Murat Yayla, Aslan Bilici, Ahmet Göçmen, M.Yusuf Çelik, A.Ceylan Erden. Acta Reproductiva Turcica. 16: 139-145, 1994

27. Major Fetal Anomalilerde Uterin Arter, Fetal Aort, Umbilikal Arter Doppler Bulguları. Aslan Bilici, Murat Yayla, Ahmet Göçmen, Aşur Uyar, Murat Danacı, Masum Şimşek. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi. 4: 71-74, 1994

28. İkinci Trimester Gebeliklerinin Sonlandırılması. Muzaffer Çalık, Cüneyt E. Taner, Murat Yayla, A.Ceylan Erden. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 8: 169-172, 1994

29. Fetal Matürasyon Tayininde Amniotik Sıvı Glukoz Düzeyi. Ahmet Göçmen, Murat Yayla, Talip Gül, A.Ceylan Erden. Perinatoloji Dergisi. 2: 228-230, 1994

30. Akut Böbrek Yetmezliği; Etyoloji, Prognoz ve Sonuçlar (76 Vakanın Retrospektif Değerlendirilmesi). Orhan Yazanel, Gürhan Kadıköylü, Murat Yayla, M.Emin Yılmaz, Bünyamin Işıkoğlu. Dicle Tıp Dergisi. 21; 2: 187-195, 1994

31. Maternal and Fetal Serum Prolactin Levels in Cases of Premature Rupture of Membranes. Talip Gül, Murat Yayla, Halil Kaya, Ahmet Göçmen, Fatih Ertürk. Acta Reproductiva Turcica. 16: 18-21, 1994

32. Postmenopozal Kanama : Menopoz Süresi ve Yaş Faktörü. Murat Yayla, Cüneyt E.Taner, Semih Demiroğlu, Yusuf Çelik, A.Ceylan Erden. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler. 5: 67-70, 1994

33. Transdermal Estrogen Therapy Versus Oral Therapy in Postmenopause: Effects on Calcium Metabolism. Murat Yayla, Y. Ziya Yergök, Mustafa Gültepe, Aktuğ Ertekin, Nezihi Kurdoğlu, Ercüment Müngen. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 27: 71-76, 1994

34. Postmenopozik Kadınlarda Transdermal ve Oral Östrojen Kullanımının Karşılaştırılması. Murat Yayla, Ercüment Müngen, Aktuğ Ertekin, Y. Ziya Yergök. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 8: 96-101, 1994

35. Kalçanın İntrauterin Ultrasonografik Değerlendirilmesi. Serdar Necmioğlu, Aslan Bilici, Halil İ. Bekler, Murat Yayla, Muzaffer Parıldar, Dinçay Uluç. Dicle Tıp Dergisi. 22; 1/A: 83-91, 1995

36. Yeni Doğum Yapan Anne ve Bebeklerde Toxoplasma Seropozitifliği. Adnan Suay, Ömer Mete, Murat Yayla, Saffet Elçi. Dicle Tıp Dergisi. 22; 1/B: 95-100, 1995

37. 300 Hayat Kadınında Direkt Mikroskobi Yöntemiyle Menstruasyon ve T. Vaginalis Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Adnan Suay, Ömer Mete, Murat Yayla, Saffet Elçi. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 19: 334-339, 1995

38. 300 Hayat Kadınında Direkt Mikroskobi ve Kültür Yöntemleriyle Trichomonas Vaginalis ve Buna Bağlı Olarak Trikomoniyazın Araştırılması. Adnan Suay, Murat Yayla, Ömer Mete, Saffet Elçi. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 19: 170-173, 1995

39. Genel Kadınlarda Antitrikomonal Tedaviye Yanıt. Adnan Suay, Murat Yayla, Ömer Mete, Saffet Elçi. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 19: 345-348, 1995

40. Eklampsi Sonrası Erken Dönem: Nörolojik Bulgular ve Fetomaternal Prognoz. Murat Yayla, Vildan Yayla, Ufuk Aluçlu, Mehmet Elbey, A.Ceylan Erden. Yeni Tıp Dergisi. 12: 119-121, 1995

41. İkizlerden Birinin Doğum Öncesi Ölümü. Murat Yayla, A.Ulvi Hakverdi, Atila Özler, Talip Gül, A.Ceylan Erden. Perinatoloji Dergisi. 3: 73-77, 1995

42. Postmenopozal Kanamalı 50 Olguda Pre ve Postoperatif Histopatolojik Bulgular. Murat Yayla, Atiye Vural, Talip Gül, Osman N. Aksu, Semih Demiroğlu, A. Ceylan Erden. Dicle Tıp Dergisi. 22: 145-151, 1995

43. İkiz Gebeliklerde Bebek Cinsiyetinin Büyüme Farklılığına Etkisi. A.Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, A.Ceylan Erden, Semih Demiroğlu. Dicle Tıp Dergisi. 22: 29-34, 1995

44. Prolactin in Preeclampsia. Cüneyt E. Taner, Murat Yayla, Halil Kaya, A.Ceylan Erden, Ömer Satıcı. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 5: 153-156, 1995

45. Preeklamptik ve Eklamptik Gebelerde Plazma Fibronektin Değerleri. Ahmet Göçmen, A.Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, A.Ceylan Erden. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 5: 157-160, 1995

46. Pelvik Kitlelerde Preoperatif Serum CA-125 Seviyelerinin ve Trombositozun Klinik Önemi. A.Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, Ahmet Göçmen, Talip Gül, A.Ceylan Erden, Semih Demiroğlu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 9: 205-209, 1995

47. Gebeliğin İkinci Trimesterinde Kordosentez ile Saptanan Bir Trizomi 18 Olgusu. Murat Yayla, M.Nail Alp, Hilmi İsi, Aslan Bilici, Hüseyin Görmüş, Nafi Yılmaz, Turgay Budak. Dicle Tıp Dergisi. 22: 105-110, 1995

48. The Effects of Microwave Owen on Pregnant and Newborn Rat Kidneys. S.Serap İnalöz, Adem Aslan, Süleyman Daşdağ, Aslan Bilici, Murat Yayla, Aşur Uyar, Ahmet Ersay, M.Aydın Ketani, Feyzan Akşen. Stiinte Si Tehnologii Alimentare (Food Sciences and Technologies). 3: 25-28, 1995

49. Umbilikal Arter Doppler Normal Değerleri. Murat Yayla, Ufuk Özelbaykal, Ömer Satıcı, Aslan Bilici, A.Ceylan Erden. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 10: 21-26, 1996

50. Previous Poor Obstetrical History: Is It Associated With Abnormal Umbilical Artery Doppler Findings in a Subsequent Pregnancy? Murat Yayla, A.Ulvi Hakverdi, Aslan Bilici, Ufuk Özelbaykal, A.Ceylan Erden. Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine. 2: 181-184, 1996

51. Uterin Arter Sistol / Diastol Oranı ve Klinikte Kullanımı. Murat Yayla, Aslan Bilici, A.Ulvi Hakverdi, Semih Demiroğlu, Nafi Yılmaz. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 28: 50-54, 1996

52. Fetal Böbrek Fonksiyonu Fetal Matürasyon Göstergesi Olabilir mi? Ahmet Göçmen, Murat Yayla, Talip Gül, A.Ceylan Erden. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 28: 59-62, 1996

53. 35 Yaş ve Üzeri Gebeliklerde Maternal ve Fetal Prognoz. Ahmet Göçmen, Murat Yayla, Nafi Yılmaz, Semih Demiroğlu, Osman Aksu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 28: 160-163, 1996

54. Uterin Alt Segment Transvers İnsizyonun Tek Tabaka Kontinü Kapatılması. Ahmet Göçmen, Murat Yayla, A.Ceylan Erden, Erhan Toy, Nazmiye Şentürk. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 6: 36-38, 1996

55. Prenatal Tanı ile Saptanan Bir Trizomi 13 Olgusu. Murat Yayla, Nail Alp, Hüseyin Görmüş, Sibel Hakverdi, Arif Güngören, Aslan Bilici, A.Ceylan Erden,Turgay Budak. Dicle Tıp Dergisi. 23: 119-24, 1996

56. Ağır Preeklampsi ve Eklampsinin İyileşmesinde Postpartum Küretajın Etkisi. Ahmet Göçmen, Murat Yayla, A.Ceylan Erden, Mehmet Demir, Nurten Akdeniz. Perinatoloji Dergisi. 4: 107-109, 1996

57.Gebelik ve Orak Hücreli Anemi. A.Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, Arif Güngören, Fahriye Sezer, A.Ceylan Erden. Perinatoloji Dergisi. 4: 175-177, 1996

58. Preeklampsi ve Eklampside Endotelin-1 Düzeyleri. Meral Aban, Murat Yayla, Halil Kaya, A.Ceylan Erden. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 6: 42-46, 1996

59. Gebe Ratlarda Tek Taraflı Arteria Uterina Bağlanmasının Fetus Gelişimi Üzerindeki Etkileri. Murat Yayla, Gül Arslan, Serap İnalöz, Orhan Denli, A.Ulvi Hakverdi, Arif Güngören, Aydın Ketani, Fahriye A. Sezer, Mustafa Deniz, Fatime Alper, Habibe Çolak. Perinatoloji Dergisi. 4: 205-208, 1996

60. İki Olgu Nedeni ile OEIS Kompleksi. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Hüseyin Görmüş, Nafi Yılmaz. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 7: 216-219, 1997

61. Doppler Bulguları Preeklamptik Olgulardaki İntrauterin Gelişme Geriliğinde Anlamlı mı? Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Erhan Toy, A.Ceylan Erden. Ultrasonografi Dergisi. 1: 60-63, 1997

62. Sirenomelia (Olgu Sunumu). Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Mustafa Özateş, Sibel Hakverdi, A.Ceylan Erden. Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine. 3: 456-458, 1997

63. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Doğumlarda Konjenital Anomali Prevalansı: 6 Yıllık Seri. Murat Yayla, Talip Gül, Hüseyin Görmüş, Hasan Nazaroğlu, A.Ceylan Erden. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 29; 3-4: 177-182, 1997

64. Epidural Doğum Analjezisinde Bupivakain ile Bupivakain-Fentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması. Demet Tok, Süleyman Ganidağlı, Mehmet Ali Özyılmaz, Selim Turhanoğlu, Murat Yayla, Nurettin Bayhan. Ağrı Dergisi. 9; 3: 18-26, 1997

65. Fetal Annüler Pankreas: Prenatal Ultrasonografik Tanı. Murat Danacı, Murat Yayla, Şule Toker Korkmaz, Muzaffer Parıldar, Mustafa Şenalp. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 14; 4: 297-299, 1997
 
66. JJS application in acute symptomatic hydronephrosis in pregnancy. Sahin H, Bircan MK, Yayla M. Int J Gynaecol Obstet. 1997 Nov;59(2):141-2

67. Dicle Üniversitesinde 4 Yıllık Süre İçinde Yapılan Kordosentez Girişimleri. Murat Yayla, Ahmet Göçmen, Aslan Bilici, Nail Alp, A.Ceylan Erden. Ultrasonografi Dergisi. 1; 1-2: 21-25, 1997

68. Gebelikte Umbilikal Kordon Dolanmaları. Murat Yayla, Fahriye A. Sezer, Arif Güngören, Nurten Akdeniz, A.Ceylan Erden. İstanbul Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1: 44-46, 1997

69. Preeklampside Umbilikal Kordon Damarlarındaki Histopatolojik Değişiklikler Fetusa Doğru Azalır mı? Serap İnalöz, Murat Yayla, İbrahim Sarı, Engin Deveci, Murat Akkaş. İstanbul Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1: 52-56, 1997

70. Makrozomik Bebek Doğuran Kadınlarda Gebelik Diyabetinin Tesbiti. Ahmet Göçmen, Nazmiye Şentürk, Murat Yayla, Nafi Yılmaz. İstanbul Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1; 1: 57-60, 1997

71. Elektif Jinekolojik Operasyonlarda Otolog Kan Transfüzyonları. Klinik Ön Çalışma. A.Ulvi Hakverdi, C.Eftal Taner, Murat Yayla, Semih Demiroğlu, A.Ceylan Erden. Klinik Bilimler - Doktor. 3: 121-126, 1997

72. Prenatal Tanısı Yapılan Üriner Sistem Patolojili Fetüsların Değerlendirilmesi. Meral Aban, Nail Alp, Gökhan Bayhan, Mehmet Yaldız, Murat Yayla, Turgay Budak. Ultrasonografi Obstetrik Jinekoloji Dergisi. 2: 151-155, 1998

73. Beş Olgu Nedeniyle Prenatal Tanıda Serebral Monoventrikül. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Nail Alp, Ahmet Yalınkaya, Ali Ceylan Erden. Ultrasonografi Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi. 2: 181-184, 1998

74. Gebelerde Toksoplazma Seropozitifliği. Gökhan Bayhan, Adnan Suay, Selahattin Atmaca, Murat Yayla. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 22: 359-361, 1998

75. Fetal Anomalilerde Kordosentez ile Karyotip Analizi: 50 Olgunun Değerlendirmesi. Murat Yayla, Gökhan Bayhan, M.Nail Alp, Aslan Bilici, Ahmet Göçmen, Hilmi İsi, Turgay Budak. Perinatoloji Dergisi. 6: 18-22, 1998

76. Multifetal Gebelikte Embriyo Redüksiyonu. Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Ahmet Göçmen, Ali Ceylan Erden. Dicle Tıp Dergisi. 25: 31-36, 1998

77. Epidural Analjezinin Doğum Sürecine Etkisi. Arif Göngören, Gökhan Bayhan, Mehmet Ali Özyılmaz, Murat Yayla. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2 : 76-80, 1998

78. A Case of Cylopia. Fahri Yılmaz, A.Kemal Uzunlar, Nihal Kılınç, Gökhan Bayhan, Fuat Gürkan, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi. 6; 3-4: 84-85, 1998

79. İkiz Çiftinde Doğum Yönetimi ve Perinatal Mortalite. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Ahmet Özdoğru, Ali Ceylan Erden. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2: 81-85, 1998

80. Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi. Meral Aban, Gökhan Bayhan, Erhan Toy, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi. 6: 49-52, 1998

81. Prepartum and Postpartum Hellp Syndrome. Course of the Characteristic Laboratory Parameters in Peripartum Period. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Ali Ceylan Erden. Perinatoloji Dergisi. 6: 57-61, 1998

82. Arkadan Gelen İkizlerde Prezentasyon, Doğum Şekli ve Doğum Ağırlığının Neonatal Mortalite Üzerine Etkisi. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Ahmet Özdoğru, Ali Ceylan Erden. Perinatoloji Dergisi. 6: 62-66, 1998

83. Eklampsi ve Fetal Prognoz: 185 Olgunun Değerlendirilmesi. Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Mehmet Elbey, Ali Ceylan Erden. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 8: 194-198, 1998

84. Fetal Abdominal Aorta Kan Akımı Doppler Dalga Değerlerinin Gebelik Haftalarına Göre Değişimi. Ufuk Özelbaykal, Aslan Bilici, Murat Yayla, Aydın Kemaneci, Ömer Satıcı, Nafi Yılmaz. Yeni Tıp Dergisi. 15: 82-85, 1998

85. An Investigation for Some Vaginitis and Sexually Transmitted Disease Pathogens Among Prostitutes in Diyarbakır. Selahattin Atmaca, Saffet Elçi, Kadri Gül, Murat Yayla. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 8; 1: 27-30, 1998

86. Simfiz Pubis Separasyonu (Olgu Sunumu). Ayşe D. Atlı Turhanoğlu, Ferda Erdoğan, Zülfü Karabulut, Serdar Erdoğan, Murat Yayla. İstanbul Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 2; 1: 22-24, 1998

87. Gebelikte Kronik Hipertansiyon: 52 Olgunun İncelemesi. Murat Yayla, Mehmet Elbey, Ersin Uysal, A.Ceylan Erden. Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 12: 227-232, 1998

88. Preeklampsi ve Eklampside İntravajinal Misoprostol ile Doğum İndüksiyonu ve Misoprostolün Kan Basıncı Üzerine Olan Etkileri. Meral Aban, Gökhan Bayhan, Gönül Özer, Murat Yayla. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 10: 79-83, 1999

89. Larsen Sendromu: Olgu Sunumu. Gökhan Bayhan, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla, Ali C.Erden. Perinatoloji Dergisi. 7: 332-334, 1999

90. Fetal Cerebral to Umbilical Ratio in Proteinuric Hypertensive Pregnancies. Murat Yayla, Aslan Bilici, Mustafa Özateş, Gökhan Bayhan, Ömer Satıcı. Perinatoloji Dergisi. 4: 291-296, 1999
 
91.Cis-platinum combination chemotherapy during pregnancyfor mucinous cysadenocarcinoma of the ovary. Case report.Bayhan G, Aban M, Yayla M, Gül T, Yaldiz M, Erden AC. Eur J Gynaecol Oncol. 1999;20(3):231-2

92. On Yıllık Dönemde 287 Hafif ve Ağır Preeklampsi Olgusunun Retrospektif Analizi. Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Mehmet Elbey, Ersin Uysal, Ali Ceylan Erden. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 13: 57-61, 1999

93. Yüksek Riskli Gebeliklerde 2. Trimester Genetik Amniyosentez : 165 Olgunun Klinik Değerlendirmesi. Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Nail Alp, Mehmet Fidanboy, Hüseyin Görmüş, Ahmet Yalınkaya, Turgay Budak, A.Ceylan Erden. Perinatoloji Dergisi. 7: 40-46, 1999

94. Amniyosentez ve Kordosentez ile Fetal Karyotip Tayini: 250 Olguda Sonuçlar. Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Ahmet Yalınkaya, Nail Alp, Mehmet Fidanboy, Hilmi İsi, Turgay Budak, A.Ceylan Erden. Perinatoloji Dergisi. 7: 255-258, 1999

95. Gebeliğin Oluşturduğu Hipertansiyonlu Olgularda Genel ve Spinal Anestezinin Karşılaştırılması. Selim Turhanoğlu, Demet Tok, M Ali Özyılmaz, Nurettin Bayhan, Gönül Ölmez, Sedat Kaya, Murat Yayla. Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 27: 480-485, 1999

96. Gebelik ve Parazit Enfeksiyonları. İsmail H. Kara, Mehmet Karaca, Murat Yayla. Aile Hekimliği Dergisi. 3: 17-19, 1999

97. HELLP Syndrome. 7 Year Experience from one Referral Center at the South-Eastern Turkey. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Ali C.Erden. Nagoya Med J. 43: 84-88, 2000

98. Fetal Kan Örneklemesi. 7 Yıllık Dicle Üniversitesi Deneyimi. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Ahmet Yalınkaya, Ali C. Erden. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 14: 94-95, 2000

99. Do Cellular Phones Alter Blood Parameters and Birth Weight of Rats? Süleyman Daşdağ, M.Zülküf Akdağ, Orhan Ayyıldız, Ömer C.Demirtaş, Murat Yayla, Cemil Sert. Electro and Magnetobiology. 19: 107-113, 2000

100. Preterm Doğum Eyleminde Amniyosentez ile İntraamniyotik Enfeksiyonun Araştırılması. Gökhan Bayhan, Gönül Özer, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla, Ali C.Erden. Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 14: 24-28, 2000

101. Diabetes Mellitus in pregnancy and perinatal outcome. Gökhan Bayhan, Mithat Bahçeci, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla, Ali C. Erden. Gynecol Obstet Reprod Med 6: 99-103, 2000

102. Gebelikte Bel Ağrısı. Ayşe D.Turhanoğlu, Gökhan Bayhan, Ferda Erdoğan, Jale Saraç, Zülfü Karabulut, Murat Uğur, Murat Yayla.Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 3: 43-46, 2000

103. Kliniğimizde 1995-1999 Yılları Arasında Yapılan Sezeryanların ve Sezeryan Esnasında Yapılan Diğer Operasyonların Değerlendirilmesi. Gökhan Bayhan, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla, Ömer Yalınkaya, Ali C.Erden. Medikal Network Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi. 6: 249-251, 2000

104. İntrauterin Gelişme Geriliği Yaratılan Ratlarda İç Organlarda Görülen Histopatolojik Değişiklikler. Gökhan Bayhan, M.Aydın Ketani, Deniz Erdoğan, Murat Yayla, Ahmet Yalınkaya, Mustafa Deniz, Yusuf Nergiz . Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 10: 156-161, 2000

105. Gebelikte Kalp Hastalıkları: 50 Olgunun Değerlendirilmesi. Gökhan Bayhan, Sıddık Ülgen, Ahmet Yalınkaya, Ahmet Özdoğru, Murat Yayla, A.C.Erden. Perinatoloji Dergisi 8: 14-18, 2000

106. Preeklampside Fenitoin ve Magnezyum Sülfat Tedavilerinin Karşılaştırılması. Gökhan Bayhan, Zinnur Aras, Meral Aban, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla, A.C.Erden. Perinatoloji Dergisi 8: 83-87, 2000

107. 10 Yıllık Sürede Saptanan Konjenital Anomaliler : Dicle Üniversitesi Deneyimlerimiz. Gökhan Bayhan, Ahmet Yalınkaya, Ömer Yalınkaya, Talip Gül, Murat Yayla, A.Ceylan Erden. Perinatoloji Dergisi 8: 99-103, 2000

108. Prenatal Diagnosis of Congenital Imperforate Hymen. Bilgin Gürateş, Ahmet Kazez, Ekrem Sapmaz, Esra Bulgan, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 8: 117-119, 2000

109. Effects of unilateral uterine artery ligation on skin development. Inalöz HS, Sari I, Inalöz SS, Bayhan G, Unal B, Yayla M, Eralp A, Yüncü M. Clin Exp Obstet Gynecol. 2000;27(3-4):218-20.

110. Umbilikal Kordon Kisti ile Birlikte Akardiyak İkiz Eşi. Ahmet Yalınkaya, Nihal Kılınç, Ömer Yalınkaya, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 9: 276-70, 2001

111. Birinci Trimester Ultrasonogafi. Cihat Şen, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2001;9(4):209-223

112. İleri Yaş Gebeliklerinin Retrospektif Analizi. Ahmet Yalınkaya, Gökhan Bayhan, Bülent Demir, Ömer Yalınkaya, Murat Yayla. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 16:155-9, 2002

113. Sakrokoksigeal Teratoma:Üç Olgu Sunumu. Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla. Ultrasonografi Obstetrik Jinekoloji 6: 40-3, 2002

114. Dicle Üniversitesinde Bir Yıllık Perinatal Mortalitenin Değerlendirilmesi. Ahmet Yalınkaya, Abdurrahman Önen, Serap M Özçelik, Sultan Ecer, Bedriye Değertekin, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 10: 4: 324-7, 2002

115. Meckel Gruber Sendromu: Bir Otopsi Olgusu. Nihal Kılınç, Abdurrahman Önen, Ahmet Yalınkaya, Bülent Demir, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 10: 4: 343-5, 2002

116. Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırması Sonuçlarının Fetal Perinatal Ve Neonatal Prognoz Yönünden Irdelenmesi. Murat Yayla, Cihat Şen. Perinatoloji Dergisi 2002;10(2):47-50

117. Perinatal Bakım Antalya Sonuç Bildirgesi Iı. Dünya Perinatal Tıp Kongresi (Gelişmekte Olan Ülkeler Için). Cihat Şen, Murat Yayla, Malcolm Levene. Perinatoloji Dergisi 2002;10(4):300-307

118. Postmenopozal Kadınlarda Kısa Süreli Tibolon Replasman Tedavisinin Femoral Arter Kan Akım Hızı Üzerindeki Etkileri. Suat Orak, Ahmet Yalınkaya, Erhan Kocamaz, Aslan Bilici, Ersin Uysal, Murat Yayla. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi 2003;13(5):350-352

119. Umbilikal Kordonun Fetus Boynuna Dolanması Nedeniyle Antenatal Fetal Kayıp: Olgu Sunumu. Ahmet Yalınkaya, Bülent Demir, Nihal Kılınç, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 11: 1-2: 49-51, 2003

120. Sirenomelia: Bir Otopsi Olgusu. Nihal Kılınç, Bülent Demir, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 11: 1-2: 56-58, 2003

121. Dentes Natales. Bir Olgu Sunumu. Nihal Kılınç, Bülent Demir, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla. Dişhekimliği Dergisi. 50: 108-111, 2003

122. Aggressive Angiomyxoma Of The Female Pelvis And The Labium. Ahmet Yalinkaya, Ibrahim Askar, Gökhan Bayhan, Nihal Kilinc, Murat Yayla. Acta Obstet Gynecol Scand 82; 3: 298-301, 2003

123. Laparoscopy-Assisted Transinguinal Extracorporeal Gonadectomy in Six Patients With Androgen Insensitivity Syndrome. Ahmet Yalinkaya, Murat Yayla. Fertil Steril 80; 2: 429-33, 2003

124. Maternal Mortality in Developing Countries. Yayla M. J Perinat Med. 2003;31(5): 386-91

125. Antalya consensus on perinatal care: the report of the 2nd World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries, 1-5 October 2002, Antalya, Turkey. Sen C, Yayla M, Levene M. J Perinat Med. 2003;31(5):361-72.

126. Gebelikte nazal kemik gelişimi ve ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Murat Yayla, Ersin Uysal, Gökhan Bayhan, Ahmet Yalınkaya. Ultrasonografi Obstetrik ve Jinekoloji. 7: 20-24, 2003

127. Down sendromu: Prenatal risk değerlendirmesi, tarama ve tanı. Murat Yayla, Ahmet Kale, Ahmet Yalınkaya. Doktor 2004; 4: 93-96

128. Gebelikte Rutin Ultrasonografi: Dünya ve Türkiye Gerçeği. Murat Yayla, Gökhan Göynümer. Doktor. 2004; 4: 58-60

129. Üçüzler ve perinatal prognoz: Redüksiyon bir çözüm olabilir mi? Murat Yayla, Gökhan Bayhan, Sercan Esen, Ahmet Yalınkaya. Perinatoloji Dergisi 2004; 12: 17-24

130. Bölgemiz gebelerinde triple test ile prenatal tarama sonuçları ve sitogenetik değerlendirilmeleri. Halil Kaya, Sevim Süreyya Çerçi, Halil Kömek, Murat Yayla, M.Nail Alp, Diclehan Oral, Turgay Budak. Perinatoloji Dergisi 2004; 12: 38-42

131. Fetal anomalilerde otopsi bulguları. Nihal Kılınç, Abdurrahman Önen, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2004; 12: 74-79

132. Gebeliğin ikinci trimesterinde boyun çevresinde kordon dolanması sıklığı ve etkileyici faktörler. Gökhan Göynümer, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2004; 12: 93-95

133. Acil peripartum histerektomi. Ahmet Yalınkaya, Ali Ulvi Hakverdi, Gönül Ölmez, Ömer Yalınkaya, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2004; 12: 123-127

134. Plasenta previa: Obstetrik risk faktörleri ve perinatal prognoz. Nurten Akdeniz, Ahmet Yalınkaya, Hatice Aksoy, Zinet Yıldırım, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2004; 12: 145-148

135. Kırk yaş ve üzeri gebeliklerin on yıllık retrospektif analizi. Serap Özçelik, Ahmet Kale, Osman Karaman, Gökhan Bayhan, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2004; 12: 179-183

136. The use of recombinant factor VIIa in a primigravida with Glanzmann’s thrombasthenia during delivery. Ahmet Kale, Gökhan Bayhan, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla. J Perinat Med 2004; 32: 456-458

137. Ectopic Pregnancy In A Previous Cesarean Section Scar: A Case Report. Ahmet Yalinkaya, Omer Yalinkaya, Gonul Olmez, Murat Yayla. The Internet Journal of Gynecology and Obstetrics. 2004; 3; 1

138. Abdominal gunshot wounds during pregnancy: report of two cases. Yalinkaya A, Olmez G, Yayla M. Case Rep Clin Pract Rev, 2005; 6: 61-64

139. Fertility after B-Lynch suture and hypogastric artery ligation. Murat Api, Oluş Api, Murat Yayla. Fertil Steril. 2005; 84 (2) :509.

140. Genital trauma in children: classification and management. Abdurrahman Önen, H.Öztürk, Murat Yayla, Çelebi Basuguy, S. Gedik. Urology. 2005; 65 (5): 986-90

141. Etik Kurul Kararıyla Gebelikte Tahliye Edilen 126 Olgunun Geriye Yönelik Değerlendirilmesi.Nurten Akdeniz, Ahmet Kale, Mahmut Erdemoğlu, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2005; 13: 80-5.

142. On Yıllık Ölü Doğum Olgusunun Retrospektif Analizi. Ahmet Kale , Nurten Akdeniz, Mahmut Erdemoğlu, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi. 2005; 13: 101-4.

143. Polihidramnios Olgularının Retrospektif Analizi. Ahmet Kale , Nurten Akdeniz, Mahmut Erdemoğlu, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi. 2005; 13: 158-62.

144. Iniencephaly: A rare neural tube defect. Banu Dane, Cem Dane, Murat Kıray, Salih Dural, Ahmet Çetin, Murat Yayla. Haseki Tıp Bülteni 2005; 43; 4: 251-4

145. Çoğul Gebeliklerin Retrospektif Analizi. Mahmut Erdemoğlu, Ahmet Kale, Nurten Akdeniz, Ahmet Yalınkaya, Yılmaz Özcan, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2005;13(4):213-217

146. Emziren Lohusalarda Memebaşı Çatlaklarının Önlenmesinde Gayazulen ve Anne Sütünün Etkinliğinin Karşılaştırılması: Randomize, Kontrollü, Çift-Kör Çalışma. Murat Api, Derya Sivri, Oluş Api, Hüsnü Görgen, Ahmet Çetin, Murat Yayla. Journal Of The Turkish-German Gynecological Association - Artemis 2005;6(4):279-284

147. Menopozal Kadınlarda Yeni Bir Seksüel Işlev Ölçme Skalası: Libido Skorlama Sistemi. Murat Api, Oluş Api, Hüsnü Görgen, Ahmet Çetin, Murat Yayla. The Journal Of The Turkish-German Gynecological Association - Artemis 2005;6(1):24-29

148. Gebeliğin Ikinci Trimesterinde Ikizlerden Birinin Doğumunu Takiben Konservatif Yaklaşım. Cem Dane, Murat Kıray, Salih Dural, Mukadder Tayhan, Ahmet Aliosmanoğlu, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2005;13(3):148-151

149. Canlı Doğumla Sonuçlanan Over Gebeliği. Banu Dane, Cem Dane, Murat Yayla, Ahmet Çetin, Salıh Dural, Ahmet Tarlacı. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):125-127

150. Patau Sendromu (Trizomi 13): Otopsi Olgusu. Nihal Kılınç, Bülent Demir, Diclehan Orhan, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2005;13(3):169-172

151. Skrotum ve Testislerin Prenatal Değerlendirmesi. Murat Yayla, Gökhan Göynümer, Kaan Meriç, Aslan Bilici. Perinatoloji Dergisi 2006;14(4):183-187

152. Fetal Burun Kemiği Uzunluk Nomogramı. Murat Yayla, Gökhan Göynümer, Ömer Uysal. Perinatoloji Dergisi 2006;14(2):77-82

153. 11-13+6 Gebelik Haftasındaki Fetüslerde Nazal Kemik Uzunluk Nomogramı. Derya Sivri, Cem Dane, Banu Dane, Ahmet Çetin, Murat Yayla.Perinatoloji Dergisi 2006;14(3):122-128

154. Ikinci Trimester Amniotik Sıvı Tiroid Hormon Düzeyleri Ile Gestasyonel Hafta Arasındaki İlişki. Ahmet Kale, Nurten Akdeniz, Ebru Kale, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2006;14(1):14-18

155. Preeklampside Serum Andojen Düzeyleri.Bülent Demir, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi(Logos) 2006;20(4):213-216

156. Elektif Sezaryenlerde Genel ve Spinal Anestezinin Anne ve Yenidoğan Kortizol Düzeylerine Etkisi. Ahmet Kale, Ebru Kale, Mahmut Erdemoğlu, Nurten Akdeniz, Naime Canoruç, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2006;14(3):141-146

157. Gebelikte Başlayan Erişkin Tip Still Hastalığında Dekolman Plasenta: Olgu Sunumu. Cem Dane, Murat Yayla, Banu Dane, Ahmet Çetin. Perinatoloji Dergisi 2006;14(1):45-48

158. 11-14 Hafta BPD ve FL Nomogramları. Derya Sivri Aydın, Cem Dane, Banu Dane, Ahmet Çetin, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2006;14(4):165-169

159. Gebelikte Yabancı Cisim (Gossipiboma): Gebelikte Bildirilen Ilk Vaka. Cem Dane, Murat Yayla, Banu Dane, Ahmet Çetin. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi 2006;16(3):102-104

160. Preeklamptik Gebelerde Folik Asit, Vitamin B12, Vitamin B6 Ve Homosistein Düzeylerinin Araştırılması. Ahmet Kale, Ebru Kale, Nurten Akdeniz, Mahmut Erdemoğlu, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2006;14(1):31-36

161. Erken Gebelikte Ultrasonografi Bulgularının Gebelik Kayıplarını Öngörmedeki Yeri. Ahmet Jakal, Hüsnü Görgen, Banu Dane, Cem Dane, Ahmet Çetin, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2007;15(1):20-25

162. Konjenital Pulmoner Solunum Yolu Malformasyonu: Olgu Sunumu. Nihal Kılınç, Abdurrahman Önen, Murat Yayla. Perinatoloji Dergisi 2007;15(1):47-49

163. Jarcho-Levin syndrome presenting as neural tube defect: report of four cases and pitfalls of diagnosis.Dane B, Dane C, Aksoy F, Cetin A, Yayla M. Fetal Diagn Ther. 2007;22(6):416-9.

164. Prenatal diagnosis of a fetus with androgen insensitivity syndrome (AIS). Yalinkaya A, Yayla M, Erdemoglu M. Prenat Diagn. 2007 Sep;27(9): 856-7.

165. Ultrasound screening for fetal major abnormalities at 11-14 weeks. Dane B, Dane C, Sivri D, Kiray M, Cetin A, Yayla M. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(6): 666-70.

166. Sonographically Diagnosed Vault Hematomas Following Vaginal Hysterectomy and Its Correlation with Postoperative Morbidity. Dane C, Dane B, Cetin A, Yayla M. Infect Dis Obstet Gynecol. 2007 Feb 27;2007: 91708

167. Successful full-term twin pregnancy in hemoglobin Brockton: a rare hemoglobinopathy-case report. 166. Dane C, Dane B, Cetin A, Yayla M. Fetal Diagn Ther. 2007;22(4):282-4. Epub 2007 Mar 15

168. Prenatal diagnosis of Bartter syndrome with biochemical examination of amniotic fluid: case report. Dane B, Yayla M, Dane C, Cetin A. Fetal Diagn Ther. 2007;22(3):206-8

169. Prenatal diagnosis of Jarcho-Levin syndrome in the first trimester. Dane C, Yayla M, Dane B. Gynecol Obstet Invest. 2007;63(4):200-2

170. Prenatal diagnosis of a case of pentalogy of Cantrell with spina bifida. Dane C, Dane B, Yayla M, Cetin A. JPostgrad Med. 2007; 53(2): 146-8

171. Pregnancy outcome in fetuses with increased nuchal translucency. Dane B, Dane C, Cetin A, Kiray M, Sivri D, Yayla M. J Perinatol. 2008; 28(6): 400-4

172.Umbilical cord thickness in the first and early second trimesters and perinatal outcome. Goynumer G, Ozdemir A, Wetherilt L, Durukan B, Yayla M. J Perinat Med. 2008;36(6): 523-6

173. Çok Merkezli Çoğul Gebelik Çalışması 1 : Epidemiyoloji. Murat Yayla, Yeşim Baytur. Perinatoloji Dergisi. 2008; 16: 1-8

174.Semilobar holoprosencephaly with associated cyclopia and radial aplasia: first trimester diagnosis by means of integrating 2D-3D ultrasound. Dane B, Dane C, Aksoy F, Yayla M. Arch Gynecol Obstet. 2009 Feb 17.

175.İkinci Trimester Amniyos Sıvı C-Reaktif Protein ve Leptin Değerlerinin Erken Doğumu Öngörmedeki Rolü. Banu Dane, Nida Ergin, Yasemin Döventaş, Murat Kiray, Ahmet Çetin, Murat Yayla. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 2009;19(1):16-20

176.Murat Yayla, Yeşim Baytur. Çok Merkezli Çoğul Gebelik Çalışması 2 : İkizlerde perinatal mortalite. Perinatoloji Dergisi. 17: 8-17, 2009

177. Gebelik ve Torch Enfeksiyonları. Resul Arısoy, Murat Yayla. Doktor. 2009; 50: 88-94

178. Gebelikte cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Murat Yayla, Resul Arısoy. Doktor. 2009; 50: 98-105
 
179. Gökhan Göynümer, Resul Arısoy, Murat Yayla. Gebeliğin 16-24. Haftalarındaki Serebral Lateral Ventriküler Atriyal Genişlik Nomogramı. Turkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi 19(5): 265-70, 2009
 
180. Fikret Gökhan Göynümer, Resul Arısoy, Murat Yayla, Birol Durukan. Fetüste 16-24 GebelikHaftaları Arası Transserebellar Çap Nomogramı. J Turkish German Gynecol Assoc. 10(1):21-25, 2009
Dil Seçimi
Site İçi Arama
Aranacak Kelime
İletişim Bilgileri
Telefon : 0212 247 16 16
    11:00 -19:00
GSM : 0532 630 11 47
Faks : 0212 247 79 79
Adres : Teşvikiye Cad Bayer Apt 63/11 Kat: 4 Nişantaşı /İSTANBUL
Linkler
Dernekler

Powered by TuruncuWeb Copyright 2007 ©
En İyi 1024*768 Çözünürlükte 32 Bit Renk Derinliğinde İE 6+ İle Görüntülenir